Category Archives: Politiek

Vergaderen met een iPad

Op dinsdagvond, 26 maart 2013, start de gemeenteraad van Winsum met een proef papierloos vergaderen. Uiteraard doet D66 er ook aan mee. 9 Raadsleden, de raadsgriffier en het voltallige college schuiven daar bij aan. De proef wordt in het najaar … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Vergaderen met een iPad

Politiek rookgordijn over het Boogplein

  Het college van de gemeente Winsum heeft de onzalige plannen voor het Boogplein uiteindelijk weten te beëindigen. In mei 2005 werd nog gekozen voor een pompeus, protserig en ons dorp niet waardig plan. In dat kader werd de raad … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Politiek rookgordijn over het Boogplein

D66 – congres in Eindhoven

Regelmatig komt een groot aantal van de 24.000 leden van D66 ergens in het land bij elkaar om hun bestuurlijke kwaliteiten op de partij uit te oefenen. Verkiezingen van bestuursleden, toespraken van partijbonzen en fringe meetings (inhoudelijke bijeenkomsten over een … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor D66 – congres in Eindhoven

LEDENWERF

Deze maand zijn wij gestart met een ledenwerfactie. Met het oog op de raadsverkiezingen in 2014 zoeken we naar enthousiaste nieuwe leden, die eventueel ook op de kieslijst willen komen. De Winsumse D66-ers is van mening dat, meer dan ooit, … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor LEDENWERF

Taart van D66 voor vrijwilligers Wierdenlandmuseum

EZINGE – D66- raadslid Aad van der Drift kwam op Valentijnsdag wel met een heel smakelijke traktatie naar de vrijwilligers van het Wierdenlandmuseum: een grote, door bakker Leistra, gebakken taart. De vrijwilligers waren die morgen uitgenodigd door directeur Benoit Mater … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Taart van D66 voor vrijwilligers Wierdenlandmuseum

Openbrief aan Hermannus Blok

Beste Hermannus, Op de website van het Dagblad van het Noorden stond dat je door de gemeente fietste en zag dat er verkiezingsposters over elkaar heen geplakt zijn en dat ze soms zelfs zijn afgescheurd.Een slordig gezicht in onze mooie … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Openbrief aan Hermannus Blok

DIFTAR, reactie op raadsbesluit

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie heeft de raad ingestemd met DIFTAR. Dit gedifferentieerde vuilnisophaal tarief zal inwoners belasten voor het aantal keren en het gewicht van de opgehaalde vuilnis. Hoewel het een eerlijk systeem lijkt zitten er veel … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor DIFTAR, reactie op raadsbesluit

GEMEENTEHUIS VIRTUEEL?

Als we naar de huidige technische en organisatorische mogelijkheden kijken zou een gemeente als Winsum in theorie kunnen volstaan met een virtueel gemeentehuis, zeg maar een website. Steeds meer diensten kunnen immers digitaal worden afgehandeld. Het is zlfs mogelijk om … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor GEMEENTEHUIS VIRTUEEL?

Amendement voor meer openheid raad aangenomen

Gemeente Belangen, de Christen Unie en D66 om de raadsvergaderingen rechtstreeks via beeld en geluid uit te gaan zenden. Dit is eenvoudig mogelijk door aanpassingen te doen aan het huidige vergadersysteem van de raad. De kosten van een dergelijke operatie … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Amendement voor meer openheid raad aangenomen

Gemeente Winsum gaat over op Diftar

Diftar wordt het nieuwe afvalinzameling systeem in de gemeente Winsum. Dat werd duidelijk tijdens de laatste vergadering van de raad voor het zomerreces op donderdag 5 juli. Er waren vier tegenstemmers: de fracties van de VVD en D66 en Harmannus … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Winsum gaat over op Diftar

Algemene beschouwingen 2012

Allereerst een korte impressie van D66 na twee jaar in de raad. Wij allen (burgers) hier rond de tafel hebben het naar mijn menig goed voor met onze leefomgeving, zowel sociaal als materieel. Ik wil u allen dan ook daarvoor … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Algemene beschouwingen 2012

Brede belangstelling voor politiek café D66 over gemeentelijke herindeling

uit de Ommelander Courant/ Wiekslag/NoorderkrantGARNWERD – De belangstellenden voor het politieke café, dat de Winsumse D66-afdeling op vrijdag 29 juni organiseerde over het thema ‘Gemeentelijke Herindeling’, kwamen niet alleen uit de directe omgeving, maar ook van heinde en verre. De … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Brede belangstelling voor politiek café D66 over gemeentelijke herindeling

Kansen voor kleine gemeenschappen

Op 21 mei 2012 publiceerde onderzoeksbureau Bügel-Hajema de vlekkenkaarten Provincie Groningen.[1] Uitgangspunt van die vlekkenkaarten per regio is de onderlinge samenwerking die ertussen de 23 gemeenten bestaat. De kaarten geven inzicht in de fysisch-geografische, historische, ruimtelijke, economische, sociale en bestuurlijke … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Kansen voor kleine gemeenschappen

Seizoenssportveld

Het blijft tobben met het seizoenssportveld van Winsum.’s Zomers beachvolleybal, ‘s winters een ijsbaan, en dat voor het geringe bedrag van  60.000,- per jaar.           Uit: Ommelander, 21 juni 2012

Posted in Politiek, Winsum | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Seizoenssportveld

Raadsvergadering 19 juni 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Vlak voor het begin van de zomervakantie krijgt de raad het jaarverslag van het vorige jaar onder ogen. Dat is een verplichting. Want nog voor 15 juli van het nieuwe begrotingsjaar moeten gedeputeerde staten de vastgestelde … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Raadsvergadering 19 juni 2012

KCC een langdradig beslispunt

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni werd er weer oeverloos gepraat over weinig. Dat was zeker zo waar het de ellenlange discussie over het KCC betrof. KCC staat voor Klant Contact Centrum. De gemeente wil daarmee dichter bij haar burgers … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor KCC een langdradig beslispunt

POLITIEK CAFE

GARWERD – De Winsumse afdeling van D66 organiseert op de avond van vrijdag 29 juni een politiek café, waarvan het thema de ‘gemeentelijke herindeling’ in de provincie Groningen is. Het gaat hierbij om een uiterst actueel onderwerp. De bijeenkomst vindt … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor POLITIEK CAFE

D66 Winsum wil graag glas

D66 wil graag dat onze gemeente aan de slag gaat met een glasvezel netwerk. De kosten voor de gemeente kunnen volgens ons zeer beperkt blijven, al moet er wel het een en ander worden open gegraven. Dat hoeft de gemeente … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor D66 Winsum wil graag glas

Patrick Poelma nieuwe voorzitter D66

De Winsumse D66 afdeling heeft een nieuwe voorzitter. Patrick Poelma werd tijdens de, op 9 mei gehouden, ledenvergadering de opvolger van de afgetreden Anne de Groot. Tot nu toe was Poelma secretaris. In zijn opvolging is voorzien door Bertjan Langbeek. … Lees meer….

Posted in Politiek | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Patrick Poelma nieuwe voorzitter D66

Binnenklimaat scholen

Tijdens de raadsvergadering van 6 maart j.l. stemde D66 voor het programma onderwijshuisvesting 2012. Onderwijs wordt door D66 beschouwd als één van de belangrijkste taken van de overheid. Wij investeren zo in onze toekomst. Onze gemeente heeft niet meer invloed … Lees meer….

Posted in Politiek, Winsum | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Binnenklimaat scholen