GEINSPIREERD DOOR COLLEGA’S

2017-10-06 14.53.02Centrale ontmoetingsplek van het Lerarencongres is het Lerarencafé. Omdat een tap ontbreekt is de naam koffiecorner meer van toepassing. Met mijn laptop neem ik plaats aan de grote tafel, waar ook Jack Tempel zit. Jack is leraar en ambassadeur in Noord-Holland. Hij is erg te spreken over de workshops en de organisatie van dit vijfde congres. Naast netwerken, waar hij alle tijd voor neemt, volgde hij ook twee inspirerende workshops en staat op het punt om alweer naar een derde te gaan.

“De eerste sessie Visible Thinking met digitale activerende werkvormen die ik volgde was interactief”, aldus Jack. Enthousiast vertelt Jack dat deze sessie met 30 personen helemaal vol zat. Geschiedenisleraar Jan Wolter Smit had deelnemers gevraagd hun eigen device mee te nemen. Met behulp van het programma LessonUp (https://lessonup.io/nl/ ) konden de deelnemers aan de slag gaan, ongeacht of dat een smartphone, tablet of laptop was. Met LessonUp maak je gevarieerde interactieve lessen met video, afbeeldingen, interactieve vragen en quizzen. Zo betrek je leerlingen, ieder op eigen device en differentieer je naar persoonlijke behoeften. Het gezelschap in de zaal was zeer gemêleerd, niet zo verwonderlijk volgens Jack, want LessonUp wordt gebruikt in zowel basisscholen, voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen als hoger onderwijs. “Reken maar dat ik dit in de les ga gebruiken, ik neem iets waardevols mee naar mijn school”.

Een andere workshop die Jack bezocht was “Activerende werkvormen voor formatieve toetsing”. Bij hem op school, Lyceum aan zee in Den Helder, is dit een actueel onderwerp. De boodschap deed deels “old school” aan, gewoon ouderwets met bordjes antwoorden op die bordjes schrijven. Een docent kan aan de hand van de antwoorden zien of leerlingen de in de les gehanteerde begrippen begrijpen. Naast deze old schoolmethode kwam ook de digitale vorm aan bod, waarbij Jack vertelt over de tool Plickers (https://www.plickers.com). Met Plickers kan een docent antwoorden van leerlingen met zijn smartphone scannen. Dit kan variëren van ja/nee tot A/B/C/D. Een extra handigheid is dat de tool middels genummerde codes te koppelen is aan leerlingen. Enthousiast vertelt Jack over de opbrengst van dit onderdeel, het uitwisselen van ideeën leverde hem veel voor zijn lessen op.

2017-10-06 16.24.16Dan is het 12 uur en rennen veel collega’s met een broodje in de hand van sessie naar kringgesprek of gaan nog even in MAAKtent aan de gang. Ondertussen begroet ik collega Arie Korevaar. Op mijn vraag hoe hij het congres heeft ervaren reageert hij positief. Hij vond vooral het netwerken en kennisnemen van wat anderen doen belangrijk. Verder stond Arie paraat in de Tipi-tent, waar CIBG het nieuwe register presenteerde. Hoewel het buiten regende dat het goot kwamen veel mensen met belangstellende vragen. Het viel hem vooral op hoe bereid collega’s uit het hele land zijn om mee te denken over invulling van het register. De meesten gaven aan dat dit register er voor hen is. Sommigen maakten de vergelijking met een portfolio, dat vul je in voor de school en dit is voor jezelf.

Ook collega Nine Raterink bezocht meerdere workshops. Naar eigen zeggen zit ze nu vol met nieuwe input. Voldaan maar enigszins vol van de sessies die ze bijwoonde, geniet ze van een kop koffie. Nine had het voorrecht de workshop “leerkracht, grijp uw vak” te volgen. Want tot haar genoegen was ook Koningin Maxima hierbij aanwezig. De sessie ging weliswaar over professionalisering, maar volgens Nine trok Maxima de meeste aandacht. Koninklijk was de opmerking van onze vorstin, waarbij ze aangaf dat het niet om haar gaat, maar om de leraar. Verder vertelt Nine dat het hier ging over de leraar die het belangrijkste vak in deze maatschappij heeft. Volgens workshopleider Albert de Boer neemt een autonome leraar verantwoordelijkheid en verdient vertrouwen!
Uit de woorden van Albert blijkt maar eens te meer dat een belangrijk beroep ook professionalisering hoort. Tijdens dit geslaagde en inspirerende congres bleek dat maar eens te meer!

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.