DE EERSTE KOPLOPER SCHOOL

116f65de3ad5482d404488cd3afc5837e229bcddAangekomen aan de Zwanendrift in Heerenveen zie ik een gebouw omgeven door hoge bouw­hekken. Met enige moeite schuif ik zo’n hek opzij en betreed het schoolterrein. Hier geen ver­bouwing, maar een tot school omgetoverd muziekcentrum. Basisschool de Buitenkans heeft hier tijdelijk haar intrek genomen en het hek voorkomt dat de jongsten de weg oprennen. De school begon in 2015 met het concept dat bekend staat als Reggio Emilia. Hoewel dit Italiaanse concept al 50 jaar bestaat zijn er in Nederland slechts enkele scholen die dit concept als uitgangspunt nemen.

Respect voor de talenten van het kind én de wijze waarop een kind zich ontwikkelt, zijn de belangrijkste uitgangspunten. Het idee werd door de Italiaanse filosoof Loris Malaguzzi ontwikkeld. De leraren op deze school gaan uit van het competente kind dat zelfontdekkend leert. In de praktijk is het uitgangspunt dan ook dat veel kennis en vaardigheden al in het kind aanwezig zijn. Spelenderwijs moeten die uitgangspunten tevoorschijn en tot ontwikkeling komen. Al met al wil dit zeggen dat de leraren zoeken naar kennistoepassing uit de omgeving. Rekenen en taal kun je bijvoorbeeld leren aan de hand van het thema herfst.

Na binnenkomst neem ik plaats op een zeer lage bank en kan zo op leerlinghoogte de school in mij opnemen. Binnen is het gezellig rommelig en rennen en plezieren leerlingen door de gangen. Buiten ontwaar ik een huppelend konijn in een ren.

Tot enige minuten voor mijn presentatie over de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister zijn de leraren van de Buitenkans druk bezig met hun werkzaamheden. Ook hier staken ze op deze 5e oktober, maar bereiden tevens ook het lesmateriaal voor. Over werkdruk gesproken!

De kinderen op de gang blijken uiteindelijk minder leerling te zijn dan ik in eerste instantie dacht. De school integreert een buitenschoolse opvang in haar programma en op die afdeling wordt niet gestaakt. Vandaar dat het er ook een gezellige boel is.

Samen met acht bevlogen leraren die met veel energie een nieuwe school oprichten zit ik in een kring en doe het verhaal van de wet, de achtergronden en het Lerarenregister uit de doeken.

Uiteraard komen vanzelf de vragen over het vrijwillige en verplichte register, de betekenis van publiekrechtelijk karakter, de privacy, het eigenaarschap en tijdsinvestering die het invullen inneemt.

Na afloop praat ik nog met Marjolein. Marjolein is de eerste leraar die zich in het nieuwe register heeft ingeschreven. Volgens haar was ze snel klaar met de registratie, meer dan 5 minuten had ze niet nodig. Ze onderschrijft net als andere collega’s het gevoel dat een register mee kan helpen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Met teamleider Albert Schoonbeek, ga ik apart zitten en we praten uitgebreid over de school, het onderwijs en het keurslijf waar hij het onderwijs uit wil halen. Albert staat al 26 jaar voor de klas en is teamleider bij de Buitenkans. In alles komt zijn passie voor het leren en de leerling naar voren. Leerlingen met elkaar vergelijken is hem een gruwel. Hij wil liever de leerling stimuleren om te ontdekken en te leren. Daarin moet je het wel durven om die leerling los te laten. Albert zegt dat hij vooral hoopt iets te betekenen voor de leerling. Met de Reggio-methode werpt hij hopelijk een steentje in een rimpelloze vijver. Door licht, lucht en ruimte komen leerlingen in een rijke leeromgeving die hen stimuleert om te leren. Dat gaat niet zonder slag of stoot, vertellen de leraren mij. Na het afgelopen (start-)jaar van de school is men nu drukdoende e.e.a. beter in te organiseren. “We zijn nog niet helemaal Reggio”, geeft Albert aan.

Als ik de school in de stromende regen verlaat en het hoge hek weer dichtschuif bekruipt mij een enthousiasme. Bij deze koploper, lopen ze voorop met een bijzonder onderwijsconcept.

Data de Buitenkans

Opgericht: 2015

Aantal leerlingen: 70

Aantal leraren: 8

Website: www.debuitenkans.frl

Visie: Basisschool De Buitenkans is opgezet met als doel een omgeving te creëren waarin kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige en waardevolle deelnemers aan de maatschappij.

We gaan uit van het competente kind dat zelf in staat is om zijn leerproces en ontwikkeling te ontwerpen en te beschermen

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.