BLOG over het vijfde Lerarencongres

Over een paar dagen begint voor de vijfde keer het Lerarencongres. Net als vorig jaar is dat op het terrein van ROC Midden-Nederland in Amersfoort. Er zijn geen tickets imagevoor de vrijdag meer te krijgen. Meer dan één reden is er aan te wijzen voor het feit dat deze dag is volgeboekt….

Allereerst het rijke programma met workshops en lezingen. Deze worden door en voor collega’s uit alle geledingen van het onderwijs gehouden. Hoewel collega’s zich ook voorgaande jaren graag inspanden leverde dit geen uitverkocht congres op. Er is nog een belangrijke reden waardoor er zo’n toeloop is en dat is de komst van onze Koningin.

Wat kunnen leraren mét een toegangskaartje verwachten? In ieder geval een breed programma met thema’s waarin de leraar, het team,  de leraar en de leerlingen maar ook de leraar en het curriculum centraal staan. Sommigen workshops zijn geschikt voor de startende leraren, anderen zijn gebaseerd op onderzoek. Het is voor een leraar nauwelijks mogelijk om niets van je gading te vinden. Mocht het om welke reden dan ook toch niet lukken, dan is er volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen in de dagelijkse lespraktijk, bijvoorbeeld in het Leraar24-café.

Inmiddels ben ik bezig om een programma voor mijzelf vast te stellen. Uiteraard om het beste uit de dag te halen, maar ook om tijdens het congres niet na te hoeven denken over de rijke keuze. Aanstaande vrijdag is daar geen tijd voor. Ga ik toch na enig twijfelen wat te laat naar een workshop, dan is de kans groot dat een overvolle sessie geen ruimte meer kent. Je kunt er met andere woorden niet vroeg genoeg bij zijn.

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.