Docenten weer baas over eigen vak

imageLeraren krijgen weer meer te zeggen over hun vak, zeggen Sense de Groot en Aad van der Drift van de Onderwijscoöperatie. ,,Het gaat weer bruisen.’’ Het Lerarenregister moet daarbij helpen.

Advocaten, artsen en verpleegkundigen hebben al een register waar ze in staan, vanaf 2017 moeten ook leraren zich verplicht registeren. In het openbare Lerarenregister moeten ze vermelden hoe ze hun bekwaamheid op peil houden. Doen ze dat niet, dan mogen ze waarschijnlijk geen les meer geven.

Dat lijkt nogal rigoureus, maar Sense de Groot (56) en Aad van der Drift (60) van de Onderwijscoöperatie zijn enthousiast. „Het geeft leerkrachten en docenten de mogelijkheid weer de baas te worden over hun eigen vak. Schoolbesturen en directeuren kunnen leraren niet meer voorschrijven hoe ze hun vak moeten geven. Dat bepalen ze zelf. Net als hoe ze hun bekwaamheid voor hun vak op peil houden.”

Alle leraren van het basis-, speciaal-, voortgezet-, mbo-onderwijs moeten in het Lerarenregister komen. Achter hun naam hun bevoegdheid en hoe ze die bevoegdheid up to date houden met gecertificeerde cursussen, trainingen, supervisie, blogs of vlogs, of andere van activiteiten en scholing.

Docenten die over vier jaar hun bekwaamheid onvoldoende bijhouden, krijgen een aantekening: wellicht mogen ze dan geen les meer geven.

Nu staat nog een kwart van alle leraren onbevoegd voor de klas (vooral in het voortgezet onderwijs) en daar moet een eind aan komen, vinden het kabinet, onderwijswerkgevers en de Onderwijscoöperatie. Want bevoegde docenten geven beter les dan niet-bevoegden.

Dat betekent dat scholen al hun leraren de mogelijkheid moeten geven zich te scholen voor zaken als vakinhoud, pedagogiek en didactiek. En dat hoeven geen door de directie voorgeschreven cursussen te zijn. „Als directies zeggen dat docenten op die en die cursus moeten, kunnen ze die gekkigheid weigeren”, zegt Van der Drift. „Voor hun vak kunnen ze zelf kiezen hoe ze hun bekwaamheid op peil houden.” De Groot: „Docenten weten zelf het beste wat ze voor hun vak nodig hebben en moeten zelf kiezen wat ze doen.”

Voor schoolbesturen en directies wordt dat nog een hele klus. Docenten die een aantal dagen op cursus zijn, moeten worden vervangen. En docenten vervangen betekent geld. Hoeveel geld scholen hiervoor krijgen, moet nog worden besloten, zegt De Groot. In de wandelgangen gaat het over ruim een miljard euro. „Het kabinet, vakbonden en werkgevers gaan over de financiën, maar het kabinet staat achter de plannen van het Lerarenregister en vindt dat leraren weer de baas over hun eigen vak, de kwaliteit van hun beroep moeten worden.”

En wat als leraren vervangen moeten worden, terwijl er geen invaller voor dat vak te vinden is? Bij vakken als wiskunde, natuurkunde of klassieke talen bijvoorbeeld? En wat als een goede ervaren docent zich niet bijschoolt? Wordt hij ontslagen? „Er komen veel vraagstukken achter weg”, zegt De Groot. De oplossingen liggen niet direct voor het oprapen.

Duidelijk is dat het Lerarenregister vanaf 2017 wordt verplicht. Zo’n 50.000 leraren van de 250.000 in Nederland hebben zich al vrijwillig ingeschreven, alle anderen worden door de scholen volgend jaar toegevoegd. In 2022 is te zien welke leraren aan de norm voldoen en vanaf 2026 volgen eventuele sancties.

Leraren en scholen hebben dus nog even tijd de kwaliteit op orde te krijgen. En de Onderwijscoöperatie heeft tijd om te bepalen aan welke criteria leraren precies moeten voldoen en welke congressen, trainingen, cursussen en activiteiten van voldoende niveau zijn zodat leraren er een certificaat voor kunnen krijgen.

Gea Meulema

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.