Lerarenregister voor leraren een feest waard!

Leraren kunnen prima zelf bepalen wat ze moeten doen om hun beroep goed uit te oefenen. Wij zijn een goed opgeleid en deskundige groep die in het onderwijs geheel zijn eigen inbreng kan meenemen. De laatste jaren is dat laatste aan het wegzakken en dat is bijzonder. Het is toch zo dat de leraren juist van kleuter tot student hun pupillen zelfstandigheid proberen aan te leren. Het is dan ook niet zo gek dat de leraren als beroepsgroep sterker naar voren willen om zelf alternatieven aan te dragen en meer zeggenschap en eigenaarschap nemen.
Een wetsvoorstel voor een verplicht register kan helpen duidelijk te maken wie door opleiding en ervaring zich tot de beroepsgroep mag rekenen. Dat dat nu gaat gebeuren is voor ons en ruim 250.000 andere collega’s een feestje waard.

Wat velen in eerste instantie bezwaarlijk zullen vinden is de administratieve rompslomp. Website bezoeken, inloggen en je gegevens plaatsen. Het lijkt wel of we hier op een andere plaats geconfronteerd worden met de bekende slogan, “leuker kunnen we het niet maken”. Wil je ergens bij horen, dan moeten we uiteraard dat ook wel laten weten.
Een werkgever in het onderwijs is al jaren verplicht om bekwaamheidsdossiers bij te houden. De leraar is dan vaak degene, die de input voor de eigen professionele ontwikkeling aanlevert. Het fenomeen registreren van je nascholing is dus niet geheel onbekend. Dat veel scholen dit niet doen wil nog niet zeggen dat het verstandig is. Als professional kun toch beter zelf gaan bijhouden wat je doet om bij te blijven, en dan nog wel in je eigen register?

Overheid en de werkgevers in het onderwijs bepalen steeds meer wat een leraar, als professional moet en mag doen. Beiden laten het niet na elkaar als schuldige van deze bemoeizucht aan te wijzen.
De politiek heeft nu voor het eerst samen met een beroepsgroep een wetsvoorstel gemaakt. Het doel is het vergroten van de invloed van de professional. Deze samenspraak, breed gedragen door beroepsorganisaties van leraren, is heel bijzonder en dus echt een feest waard!

In het wetsvoorstel staat een beschrijving van het beroep van leraren met het benoemen van de bekwaamheidseisen en de professionele standaard. Deze laatsten zijn ontwikkeld door de beroepsgroep en zal de beroepsgroep regelmatig tegen het licht blijven houden. Verder regelt het voorstel dat op elke school door leraren een professioneel statuut wordt opgezet om zo de professionele ruimte zelf te bepalen.
Leraren houden wel zelf hun professionele ontwikkeling bij, zoals gezegd in het eigen register. Hierdoor krijgen we ook invloed op de kwaliteit van die professionalisering. De leraren bepalen welke activiteiten er toe doen, zoals dat bij elke zichzelf respecterende beroepsgroep het geval is!

Al met al een reden voor een feest op 21 mei bij de kick-off van het wetsvoorstel.

This entry was posted in Onderwijs. Bookmark the permalink.

Comments are closed.