LERARENREGISTER

Nog steeds kan iedereen in Nederland zich leraar noemen. Met de komst van het lerarenregister gaan geregistreerde leraren zich echter onderscheiden. Zij laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn én hun professionele ontwikkeling bijhouden. De beroepsgroep (PO, VO, MBO) profileert zich op deze manier als gekwalificeerde leraren die laten zien wat ze waard zijn.

Professioneel leraar zijn betekent dat je staat voor kwaliteit, kennis, ervaring en inzicht. Het register is een hulpmiddel om er voor te zorgen dat je dit kunt uitstralen en behouden. Je laat zien dat je bevoegd en bekwaam bent en dat je eraan werkt om je kennis en kunde op peil te houden.
Het register komt voort uit de beroepsgroep zelf. Zoals een ambachtsman zijn beste producten in de etalage zet, zo kan het registerleraar een ‘etalage van bekwaamheid’ genoemd worden. Andere beroepsgroepen zoals advocaten, huisartsen, psychologen en accountants, kennen ook zo’n registratie. Registratie bij de eigen beroepsgroep is een kwaliteitskeurmerk. Het is een middel om uitdrukking te geven aan de eigen professionaliteit. Leraren laten met dit register zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun kwaliteit en professionele ontwikkeling.   

INSCHRIJVEN
Inschrijven staat open voor de leraar in het bezit van een erkend diploma dat de bevoegdheid verleent tot het geven van onderwijs en die over een periode 1 jaar minstens 332 uur op jaarbasis (0,2 fte) werkt.

HOE SCHRIJF JE IN
logo-register_def_LR2_RGB onderschrift-2Maak op site www.registerleraar.nl een account aan als je voldoet aan de hierboven staande criteria. Na controle en goedkeuring houdt een leraar zelf zijn dossier bij wat hij doet aan professionele ontwikkeling. In vier jaar tijd moet een registerleraar hier tenminste 160 uur aan besteden. Registercommissies die bestaan uit leraren beoordelen of en zo ja voor hoeveel uren een nascholingsactiviteit meetelt.
Iedereen kan in het register zien of een leraar is geregistreerd, alleen zijn naam en school zijn voor iedereen zichtbaar.

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.