Zeven kenmerken van effectieve leraren.

imageIn de Teacher Toolkit vond ik een interessante blog, de titel van die blog is: “7 Traits of Effective Teachers”, Zeven kenmerken van effectieve leraren.
Deze blog is geschreven door Ross Morrison McGill. Hij kreeg de meest gevolgde leraar op twitter award en geldt als zeer invloedrijk als het om onderwijs gaat in het Verenigd Koninkrijk.
De 7 kenmerken zijn: heeft passie, is gepland en georganiseerd, reflecteert, neemt risico’s en verandert, werkt samen, verwijdert obstakels en is consistent.

 

 

Kort uitgewerkt komt dit op het volgende neer:

1. Passie
Leraren die van hun werk houden, houden van lesgeven, van leerlingen en van hun vak. Een effectieve leraar heeft passie voor onderwijs maar kent de beperkingen. Het is duidelijk voor de effectieve leraar dat lesgeven vermoeiend en moeilijk is. Het is voor hun belangrijk te zorgen dat ze met hun leerlingen op één lijn te zitten, leerlingen leren minder goed van iemand waar ze een hekel aan hebben.

2. Gepland en georganiseerd
Een effectieve leraar organiseert zijn lessen. Planning is vooral gericht op het leren. Zo hoort een goed georganiseerd leslokaal bij effectief lesgeven. Goede leslokalen zijn ingericht om te leren.

3. Reflectie en met een open geest
Als leraar voor de klas wordt je voortdurend geëvalueerd. Niet alleen door de leerlingen, maar ook door schoolleiding, ouders, collega’s en directie.
Er is altijd ruimte voor verbeteringen. Een effectieve leraar staat open voor feedback en werkt aan die verbetering.

4. Risico nemen en verandering omarmen
Een effectieve leraar weet dat er in de school van alles niet volgens plan verloopt. Flexibel handelen is dus van groot belang. Daarbij komt ook dat ieder jaar hetzelfde lesje in je klas niet past bij de voortdurende verandering waaraan de samenleving en dus de leerlingen onderhevig zijn. Een effectieve leraar is een expert op zijn terrein en onderhoudt de laatste vakinhoudelijke, pedagogisch, didactische inzichten.

5. Samenwerken
Effectieve leraren hebben het vermogen om positieve energie hun klaslokaal binnen te brengen. Zij proberen ook hun collega’s dat positieve geluid mee te geven. Zij zijn zich bewust van de persoonlijke uitdagingen die iedereen binnen en buiten de school heeft, maar laten deze achter op het moment dat zij het klaslokaal binnen stappen. Effectieve leraren onderschatten nooit de waarde van de expertise die binnen de school aanwezig is en zoeken dus samenwerking op. Zij vergeten nooit het belang van het delen van ideeën door discussie, of via praktische voorbeelden.

6. Obstakels verwijderen
Het gaat hierbij om het slechten van barrières die het leren beperken. Een effectieve leraar weet dat er bijvoorbeeld sociale en intellectuele ongelijkheden zijn, maar dat zal die leraar er niet van weerhouden deze proberen te verwijderen. In elk geval zal de kwaliteit van het onderwijs hoog blijven onder alle omstandigheden.

7. Consistent zijn
Effectieve leraren geven altijd les op hun manier binnen de grenzen van de school. Er zijn geen verrassingen, hoewel zij hun collega’s kunnen verrassen met ongewone en buitengewone ideeën. Hun gedrag zorgt nooit voor een probleem, omdat hun reputatie en bewezen kwaliteit voor zichzelf spreekt. Zij geven altijd 100% in alles wat zij doen. Zij zijn betrouwbaar en doen wat zij doen omdat zij een passie hebben voor onderwijs. Zij doen het niet omdat zij het gevoel hebben het te moeten doen.

Bij mij rees de vraag: Hoe effectief ben ik. Op alle vlakken scoor ik wel, maar de gradatie tussen voldoende en onvoldoende is nergens neergelegd. Wellicht is dat wel een 8e eigenschap die niet door McGill wordt genoemd. Een effectieve leraar denkt nooit dat het voldoende is wat hij doet.
Professionele ruimte, waardering en een eigen professionele standaard helpen in elk geval goed bij het effectief worden als docent.

De tekst voor deze blog komt uit de Teacher Toolkit, met dank aan Frans Droog die eerder hierover schreef.

This entry was posted in Onderwijs and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.