MET WETHOUDER VERBEEK IN GESPREK OVER EEN VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING

imageVorig schooljaar mochten leerlingen van de eerste klassen van de Kerklaan gebruik maken van de expertise en kennis van de gemeente Haren in hun project “leerling vriendelijke schoolomgeving”.
Als eerste groep bezochten de (toen nog) eersteklassers de nog niet afgebouwde school en observeerden ze de verkeerssituatie.
In een bijeenkomst in de raadszaal legde wethouder Michiel Verbeek toen uit voor welk soort vragen de gemeente zou komen te staan. Kosten, mogelijkheden, bewoners en het doorgaande verkeer kwamen allemaal aan bod. De adviezen van de WO+ klassen gingen na afronding van het project uiteindelijk naar het gemeentehuis. Op 18 juni 2015 presenteerden onze leerlingen om beurten hun ideeën.
De gebundelde plannen werden uiteindelijk aan de wethouder en een aantal betrokken ambtenaren afgegeven.
Tijdens die bijeenkomst zegde de wethouder, in het bijzijn van een aantal raadsleden, toe op de voorstellen van de leerlingen terug te komen. Afgelopen vrijdag (26 februari) was het zover, in het laatste uur voor de voorjaarsvakantie deed de wethouder een geslaagde poging om met de leerlingen in gesprek te komen.
Geslaagd omdat betrokkenheid en ideeën volop de ruimte kregen, zelfs na het lesuur nam een groep leerlingen de tijd voor een zeer geanimeerd gesprek.
De voorstellen van vorig jaar waren vooral gebaseerd op nabije omgeving van de school. Nu de school al weer ruim een half jaar in gebruik is, is het duidelijk dat het verkeersprobleem niet alleen in de directe omgeving van de school ligt, maar ook verderop. Het rustige deel van de gemeente Haren waar het Zernike College is verrezen, is op bepaalde momenten van de dag een stuk minder stil. Die momenten liggen vooral tussen 8.10 en 8.25, maar ook als hele groepen leerlingen tegelijkertijd het schoolplein verlaten kan er drukte ontstaan.

Van de acht door de gemeente ervaren problemen m.b.t. verkeersveiligheid in de Kerklaan, Molenweg en Kromme Elleboog zijn er volgens de leerlingen een paar die heel belangrijk zijn. Zo was er veel onbegrip voor de soms veel te hard rijdende automobilisten, al hoeft van de meeste leerlingen de weg niet voor het autoverkeer te worden afgesloten. Uiteraard beseften de leerlingen ook dat ze zelf de verkeersregels wel eens vergeten, maar voor de immer haastige automobilist was weinig begrip. Heel vervelend en gevaarlijk vindt men de dwarsoversteek op de Kerklaan, die is er omdat er maar aan één zijde een fietspad is.

Uit de discussie over drie duidelijke vragen die wethouder Verbeek had voorbereid kwamen een paar opvallende reacties naar voren. De eerste betrof het startmoment van de school verplaatsen naar 9.00 uur. Slechts één leerling uit twee klassen vond het een goed idee, de anderen gruwelden bij de gedachte dat ze tot later in de middag op school zouden zitten. Hun argument betrof de muziekles, sportactiviteit of andere bezigheden die mogelijkerwijs in het gedrang komen. Wel erkenden de meesten dat het een oplossing zou zijn voor de verkeersstromen. Een ander opvallende conclusie was dat leerlingen geen heil zagen in een rotonde bij de Molenweg. Voorbeelden van andere rotondes in de gemeente Haren die werden aangehaald leverden argumenten genoeg op om geen rotonde te willen.
Op een rotonde nemen auto’s voorrang, leerlingen vrezen daarbij dat het voor hun nog lastiger wordt die te passeren. Wel gaf men aan dat een rotonde mogelijkerwijs de verkeerssnelheid van de auto’s doet afremmen.

Deze gesprekken met de wethouder levert beide partijen wel iets op. Vanuit de vorige bijeenkomst gaf de Harense wethouder Verbeek duidelijk aan dat men leert van scholieren als betrokkenen.

Zo heeft men duidelijker dan in het oorspronkelijke plan stond maatregelen genomen om de zichtbaarheid en veiligheid te vergroten. Er zijn verkeer remmende maatregelen getroffen door langs de kant van de weg bloembakken te plaatsen. Ook zou er oorspronkelijk geen zebra komen, die wordt echter wel aangelegd n.a.v. door leerlingen gedane voorstellen.

T.a.v. de leerling vriendelijke en veilige verkeersomgeving worden er echter meer plannen ontwikkeld; zo zal er een betere signalering komen die aangeeft dat je in een schoolzone komt (wegmarkering). De Kerklaan gaat onderdeel uitmaken van een fietsroute plus. Dat zijn routes die niet gehinderd worden door stoplichten en voorrangssituaties die een obstakel voor een snelle fietstocht. Ook in dat kader valt een aantal veiligheidsmaatregelen te verwachten.
Niemand had echter een gouden idee voor de hele route in Haren zelf.

.

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.