ER IS RUIMTE (EN GELD) VOOR GEÏNSPIREERDE LERAREN

imageInmiddels is de jury al weer twee keer bij elkaar gekomen, een jury bestaande uit leraren die de ideeën van hun collega’s lezen en beoordelen. Staatssecretaris Sander Dekker stelde vorig jaar vijf miljoen euro beschikbaar voor leraren met vernieuwende ideeën op het gebied van professionalisering en onderwijskwaliteit. Leraren kunnen sinds oktober 2015 hun ideeën indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het hiervoor opgerichte LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Dit fonds is opgericht naar aanleiding van de notitie ‘Samen Leren’ en vragen van de Tweede Kamer
Het innovatiefonds voor leraren heeft als doel het stimuleren van vernieuwend denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de kwaliteit van het onderwijs.

Uit het fonds komt een financiële bijdrage om de plannen tot uitvoer te brengen, daarnaast worden de deelnemende leraren gecoacht en zijn er netwerk-bijeenkomsten. De subsidiegelden zijn uitsluitend bedoeld voor het project en voor de vervangingskosten van de betreffende leraren.

In de subsidietoelichting zoals die in de Staatscourant stond staat letterlijk dat de regeling tot doel heeft:

    • bevorderen van de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door leraren;
    • organiseren van kennisdeling van kleinschalige kwaliteitsverbetering door leraren;
    • versterken van professionalisering leraren;
    • versterken van de beroepsgroep.

De aanvragen voor een bijdrage uit het LerarenOntwikkelFonds zijn sinds deze herfst gestart en gaan tot maximaal 75.000 euro. Individuele leraren kunnen een bijdrage uit het fonds aanvragen, maar ook lerarenteams kunnen zich inschrijven. De aanvraag wordt in elk geval gedaan door een docent die in het Lerarenregister staat ingeschreven.

Leraren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten eerst hun plan voorleggen aan hun bevoegd gezag. Vervolgens kan de aanvraag met goedkeuring van het bevoegd gezag ingediend worden. Wanneer de aanvraag na het jurytraject goedgekeurd is, ontvangt het bevoegd gezag de middelen.

Bevoegd gezag en leraar zullen dan werkafspraken moeten maken over de besteding van de middelen om verantwoording af te kunnen leggen voor de subsidie. Over de verkregen gelden moet uiteindelijk verantwoording worden afgelegd.

Meer informatie

This entry was posted in Onderwijs and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.