Leraren Ontwikkel Fonds ter versterking van professioneel handelen!

imageHet LerarenOntwikkelFonds stelt individuele PO- en VO-leraren in staat op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen en het verbeteren van het onderwijs. Het bouwt voort op de ervaringen van programma’s als ´Onderwijs Pioniers´ in Nederland, en het ´Teacher Learner and Leadership Program’ in Canada.

Leraren begeleiden en verbinden in het realiseren van hun ideeën voor beter onderwijs is één van de kerntaken van de Onderwijscoöperatie.

De Onderwijscoöperatie zal als vertegenwoordiger van de beroepsgroep het beheer van het fonds op zich nemen en het programma dat uit het fonds komt ontwikkelen, ondersteunen en werken aan kennisdeling.

Ingrediënten
Door middel van financiële support (tot € 75.000!), leerbijeenkomsten, een netwerk van onderwijsvernieuwers en coaching ondersteunt het fonds innovatieve initiatieven van leraren die bijdragen aan een verdieping en versterking van hun vakmatig handelen. Ideeën kunnen zowel pedagogisch-didactisch van aard zijn dan wel meer gericht zijn op vakinhoudelijke vraagstukken. Ook initiatieven rondom kennisdeling passen binnen de doelstelling van het fonds.

Om zoveel mogelijk leraren de kans te geven aan hun idee voor beter onderwijs te werken kent het fonds een laagdrempelige aanmeldingsprocedure. Gedurende het hele schooljaar kunnen er ideeën worden ingediend, welke op drie momenten in het jaar worden beoordeeld door een vakjury.

Je kunt je idee indienen via https://www.onderwijscooperatie.nl/lerarenontwikkelfonds/

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.