ARDUINO Werkblad 7

POTENTIOMETER
7We gaan een knipperlicht maken die  langzamer of sneller knippert door te draaien aan een potentiometer.

MATERIAAL
een potentiometer
breadbord
kabel
weerstand 100 ohm (bruin-zwart-bruin)

Door te draaien aan de potmeter verandert de knipperfrequentie. Een potmeter heeft 3 aansluitpunten. Aan de buitenkant wordt de (+) en (-) aangesloten en de middelste heeft een analoge aansluiting.
Als je aan de potentiemeter draait staat er in het midden 0-5 volt. Daarop reageert de analoge input.
We sluiten de led op poort 13 aan.

int ingang= A0;

int LED = 13;

int sensorwaarde = 0;

void setup()

{

pinMode (LED, OUTPUT);

}

void loop()

{

sensorwaarde =analogRead(ingang);

digitalWrite (LED, HIGH);

delay (sensorwaarde);

digitalWrite (LED, LOW);

delay (sensorwaarde);

}

ingang is de A0
LED is poort pin 13
de poort 13 is variabel met begin waarde 0

 

Setup

 

De Pin met LED (Pin 13) is de uitgang

De Pin met de drukknop (Pin 7) is de ingang.

Loop

bij analogRead wordt de ingang uitgelezen op een waarden tussen 0 en 1023 en als waarde van sensorwaarde opgeslagen.

De LED wordt aangezet

met Delay sensorwaarde wordt en led zo lang aangezet als de uitgelezen waarde (uiteraard in milliseconden)

DE LED wordt uitgezet

 

Loop sluiten

HARDWARE
Potentiometer

imageEen potentiometer is een vari-abele weerstand. Door aan de middelste pen te draaien ver-andert de weerstand. Onze potmeter past in een bread-board en is 10k (10 kilo ohm) maar ze bestaan in alle soorten en maten. De potmeter heeft drie contacten. Tussen de twee buitenste is het weer-standsmateriaal. Het mid-delste contact is verbonden met de draaibare loper. Deze wordt verbonden met een pin van de arduino.

This entry was posted in ICT and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.