ARDUINO Werkblad 4

Pulserende Led4
De led wordt donker en lichter (fade-in en fade out)

MATERIAAL
1 blauwe Led
weerstand van 100 Ω
1 breadbord
2 kabels

Schakeling
Maak de schakeling zoals je hier ziet. De (-) van de Led wordt vooraf gegaan door een weerstand.
Het draadje ervoor zit op GND, het rode draadje gaat van de (+) van de Led naar pin 9.

Bijzonder
Op een digitale uitgang staat altijd 5 V. Het lijkt dan alsof je een led niet kunt dimmen. Immers er is of 5 V of er is niets. Met de PWM (Pulse Width Modulation). Door heel snel te pulseren (zeg maar knipperen) staat er ca. 5 v op de pinnen. Doe je dat pulseren erg langzaam dan komt er nog maar nauwelijks spanning op pin 9. Niet iedere pin kan pulseren, soms staat er een golfje voor als teken dat het ene PWM pin is. Als je langzaam pulseert en de spanning wordt lager dan gaat de led minder helder branden.

SKETCH

int LED=9;

int helderheid= 0;

int pulsstappen= 5;

 

void setup()

{

pinMode(LED, OUTPUT);

}

void loop()

{

analogWrite(LED, helderheid);

 

 

helderheid= helderheid+ pulsstappen;

delay(25);

 

if (helderheid== 0 || helderheid== 255) {

pulsstappen= -pulsstappen;

}

}

Hier staat het woord LED voor getal 9
en hier staat helderheid voor getal 0, dat is de startwaarde

pulsstappen bepaalt de snelheid van het in en uit-faden

Hier begint de Setup

Pin 9 (nu dus Pin LED) is een uitgang

 

 

Nu de loop, of te wel de programma informatie

Met de functie analogWrite wordt hier op de LED pin (pin 9) de PWM geactiveerd. Hier is dat de waarde die bij helderheid staat en dat is 0.

hier een bijzondere som, helderheid begint met 0+5=5 daarna 5+5=10 enz…

met delay willen we de helderheid 25 ms (heel kort ) vasthouden. Bij iedere stap wordt weer 25 ms gewacht

als (if) de helderheid de waarde 0 of 255 heeft dan wordt de waarde omgekeerd. ER wordt afhankelijk van welke kant het opging van optellen (tot 255) naar aftrekken (tot 0)en weer andersom gewerkt

Hier eindigt jouw programma informatie.

SKETCH om te gebruiken

int LED=9;
int helderheid= 0;
int pulsstappen= 5;

void setup()
{
pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop()
{
analogWrite(LED, helderheid);
helderheid= helderheid+ pulsstappen;
delay(25);
if (helderheid== 0 || helderheid== 255) {
pulsstappen= -pulsstappen;
}
}

This entry was posted in ICT and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.