De Didactiek van e-learning

Klaas Bellinga onderneemt met het Basisboek E-Learning maken een zeer goede poging om e-learning geschikt te maken. Hij legt op inzichtelijke manier didactische begrippen en modellen op een heldere en prettig wijze uit.

imageLesmateriaal kan dankzij de digitale revolutie tegenwoordig betrekkelijk snel en goedkoop geproduceerd worden. Met de vele tools die er zijn is het mogelijk niet alleen didactisch verantwoorde, maar ook leuke en inspirerende lessen en trainingen te maken. Toch zijn veel docenten huiverig om digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. Het boek wil de basis leggen om een echte e-learningspecialist te worden. Begrippen als het TPACK-model, de Leerstijlen van Vermunt en de E-Module Driehoek komen in makkelijk leesbare eenheden naar voren en worden gekoppeld aan het zelf opzetten van een verantwoorde cursus.

In het PO zal bij e-learning al snel gedacht worden aan een mix van online materiaal en het klaslokaal. Wilfred Rubens heeft dit ooit gedefinieerd als blended learning. Uiteraard komt dit ook aan de orde. Alles is dan weer verpakt in een degelijke achtergrond. Het boek is daarom niet alleen handig als voorbereiding op de eventueel te maken online cursussen, maar ook als definitie van hoe een docent een bepaalt leerdoel wil bereiken.

Veel bedenkers van leermodellen komen aan bod (zoals Merriënboer, Verbeek, Miles, van Gelder en Geerligs/van Veen) waarbij de inzichten van Bloom en Marzano voor de uitgangspunten zorgen. Deze complexe theoretische onderbouwing wordt in dit boek heel eenvoudig uitgelegd en toepasbaar gemaakt. Er zijn volgens de auteur diverse e-learningtools voor de vele in het boek genoemde werkvormen. Tools zijn aan de actualiteit onderworpen. Als ze langer bestaan worden ze ook nog eens regelmatig aangepast. Derhalve verwijst het boek dan ook naar de website: e-learningmaken.nl. Helaas trof ik daarop nog geen aanpassingen. In het boek worden 12 soorten tools genoemd. Wie eenmaal weet wat en hoe hij een e-learning cursus wil maken kan op zoek gaan naar de tools. Zelf verwijs ik graag naar Top 100 Tools for Learning 2014 waar de beste tools van 2014 staan. Klaas Bellinga heeft ze in dit boek gecategoriseerd.

Met de tips en suggesties is het makkelijker zelf een goede e-learning cursus te maken. De focus van dit boek ligt op het ontwikkelen van e-learning die geschikt is voor zelfstudie, maar ook om aan de slag te gaan met blended learning. De naam van het boek is bijna misleidend, waardoor dit zeer waardevolle boek en naslagwerk mogelijkerwijs aan velen met belangstelling voor didactiek en onderwijs ontsnapt. Het ontbreken van een woordenlijst is een nadeel dat wellicht in een volgende druk erbij zou kunnen.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E-Learning een modern onderdeel van. Zelden heb ik zo prettig gelezen over didactische concepten en leertheorieën. Uiteraard er op gericht om de inzet van e-learning effectiever te maken. In dat laatste is de auteur zeer goed geslaagd.

imageBasisboek E-learning maken
Uitgever : Leuker.nu
Omvang : 196 pagina’s
ISBN : 978-94-62544-59-8
Prijs : € 39,95

Verkrijgbaar via www.leuker.nu

Deze recensie is geschreven door Aad van der Drift en eerder verschenen op ictnieuws.nl.

This entry was posted in ICT, Recentie and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.