ANTONIUS in WENEN

Als men in een stad het katholicisme enthousiast aanhangt dan kun je er donder op zeggen dat bijna iedere kerk een beeld van de heilige Anthonius heeft. Deze 13e eeuwse monnik is de patroonheilige van de franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts. Ooit waren wij in Padua, daar staat naast zijn graf de basiliek Basilica di Sant’Antonio.

In katholieke kringen wordt Antonius aangeroepen om kwijtgeraakte zaken terug te vinden met de volgende woorden: “Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m’n … vind” of “Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m’n … vind” of “Sint Antonius, heilige man maak dat ik mijn … vinden kan”. Als het voorwerp is teruggevonden moet men de Heilige Antonius bedanken.

Als kind zong ik een liedje dat ik ooit van mijn opa leerde. Opa was een gelovig man, maar hield van een grapje op zijn tijd. Geloof was een serieuze zaak met bij hem een vrolijke noot. Mijn oma was echter serieuzer, denkelijk heeft dat nog wel eens een conflict opgeleverd.

Het liedje ging als volgt:

Antonius van Padua, zo heilig en zo goed
Wij loven God die door uw hand – Zo vele wonderen doet (refrein)

Gij waart een schild en zijt het nog voor onschuld in gevaar.
alwie u bidt, wordt uwe hulp in elke nood gewaar.

Antonius, gij mensenvriend en vriend van God, de Heer,
wij smeken u met vurigheid zie gunstig op ons neer.

Al komen wij ook telkens weer voor vijand of voor vriend,
of voor onszelf: toon dat men u niet vruchtloos eert en dient

Niet geheel vreemd dat in de Alserkirche of Drievuldigheid kerk aan de Alserstrasse de heilige Antonius wordt vereerd. In een zijgang van de kerk hangen honderden borden waar op Antonius wordt bedankt voor de.terugkeer van zonen, vaders en broers die in beide wereldoorlogen hadden gevochten.

In een van Gustav Mahlers liederen uit Des Knaben Wunderhorn, Des Antonius von Padua Fischpredigt, komt een komische verhandeling over Antonius voor. Antonius preekt tot de vissen als de kerk leeg is. De dieren luisteren aandachtig, maar na afloop doen ze nog steeds wat ze altijd deden.

This entry was posted in Oostenrijk, Reizen and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.