REISGENOTEN

Reisgenoten zijn het en wat voor Reisgenoten! Genoten komt van genieten en dat laatste deden ze in het aansprekende pand van “Beeld en Geluid” te Hilversum. Op woensdag 26 november genoot een heel gezelschap.
AIs docent ben ik een heel klein beetje van het sentimentele, in elk geval als het om leerlingen gaat. Trots op oud-leerlingen ben ik echter zelden. De meesten zie je immers nooit weer. Bij de presentatie van de  Reisgids Digitaal leermateriaal was ik echter zeer trots op een van de initiatiefnemers en tevens oud-leerling AlexJan.

De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het is een boek en webapp, bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs in het Nederlands taalgebied.

De reisgids moet docenten helpen bij het vinden en toepassen van goed digitaal materiaal. Daarbij krijgen gebruikers ook werkvormen via een werkvormenplanner aangeboden. Verder zijn er voor docenten, die dat willen, tools beschreven waarmee zij zelf digitaal materiaal kunnen ontwikkelen.

Initiatiefnemer van deze reisgids is mijn goede vriend Louis Hilgers. Louis vertelde over het project dat tot een zeer omvangrijke initiatief is uitgelopen. Sponsor en reisgenoot Ton van der Veldt van Afas vindt de reisgids een mooi middel ter voorbereiding van docenten op de digitalisering van de samenleving. Een ontwikkeling waar, naar zijn zeggen, ook docenten aan mee moeten doen.

Vier ‘rolmodellen’ gaven daarna in een pitstop op het podium voorbeelden van hoe zij op een innovatieve manier ICT in hun onderwijs gebruiken.

Oud-staatssecretaris Onderwijs Tineke Netelenbos, ooit medeverantwoordelijk voor het programma Investeren in Voorsprong verving de zieke Jo Ritzen. Zij vertelde het een en ander over het ECP initiatief ‘Geef ICT door”: jonge ICT’ers maken jongeren daarbij enthousiast voor werken in de ICT. Fijntjes herinnerde zij de zaal ook nog eens aan de weerstand van docenten Nederlands tegen stripboeken. Iets verglijkbaars is nu met de tablets gaande.

Na haar bijdrage kreeg Tineke Netelenbos het eerste exemplaar van het 297 pagina’s tellende boek uit handen van Louis Hilgers. Dit papieren boek is volgens Louis de springplank naar de webapp die telkens met nieuwe content wordt gevuld.

Elke PO- en VO-school in Nederland ontvangt deze week een exemplaar van het boek en in de voormalige Antillen ontvangt zelfs elke docent een papieren versie. Met Vlaanderen en Suriname volgt het hele Nederlandstalige onderwijs.

Zelf verheug ik me op voortzetting van de reis. Er zijn plannen om de reisgids te internationaliseren. Een project waar ik graag aan meewerk met John, Arnoud, AlexJan, Louis, Sjoerd en Bert.

This entry was posted in ICT, Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.