Van Plein naar Haven

KANSEN VOOR EEN BOOGHAVEN TE WINSUM

AANLEIDING
imageDe immer hard werkende middenstand in ons mooie dorp heeft het moeilijk. Niet dat je ze nu echt hoort klagen. Maar het veranderende consumentengedrag is goed te zien in het straatbeeld van kleine gemeenschappen en dus ook in Winsum. Winkels verschijnen en verdwijnen in een steeds rapper tempo. Daarnaast is er veel leegstand in kleinere plattelandskernen. Als voorbeeld daarvan is het nog steeds lege centrum van Leens te noemen.
De oorzaken daarvan zijn divers, maar wie echt iets bijzonders nodig heeft, die gaat naar de stad. Bij een afnemend winkelaanbod is het echt nodige in grote zaken in steden te vinden. Veel winkeliers in kleinere kernen kunnen, naar alle waarschijnlijkheid, nog maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Ook de gestage opkomst van het zogenaamde internetwinkelen zorgt voor een afname van winkelend publiek.
Winsum zou bij zijn keuzes voor de inrichting van het Boogplein met bovengenoemde factoren rekening moeten houden, in het dorp is wellicht nog plaats voor zogenaamde Basic-winkeltjes(waar je dingen kunt kopen die je nu nodig en waarvoor je niet naar de stad gaat) Sinds de eerste plannen tot herinrichting, alweer daterende uit de vorige eeuw, heeft de digitale wereld een onmiskenbaar belangrijke plek ingenomen.

De huidige, op sterk water staande, plannen passen om meerdere redenen niet bij een krap bemeten centrum. Winkelen doet het publiek het liefst met de auto, die gemakkelijk bij de winkels kan worden gestald.
Aan beide belangrijke voorzieningen voldoet het centrum van het dorp Winsum niet. De krappe toegang door de Praediniusstraat is nauwelijks geschikt voor de op grotere volumes ontwikkelde bevoorradingsauto’s van de Nederlandse grootgrutters.
Daar zijn andere locaties in ons dorp veel beter voor toegerust, waarbij te denken valt aan het Aanleg. Op dat Aanleg is ruimte en toegankelijkheid voor een zeer grote supermarkt aanwezig. Zo’n winkel zou op die plaats zelfs nog een aanzuigende werking hebben voor de wijdere omgeving. Leegtrekken van het dorp past daar zeker niet in. Kleine winkels in een aantrekkelijk centrum zullen altijd waardevol zijn en er van kunnen profiteren. Bovendien zal het winkelend publiek van buiten het dorp, nadat de boodschappen zijn gedaan, nog om persoonlijke aandacht en kleine specialisaties alsnog het centrum bezoeken.
Het element leefbaarheid is in ieder geval in Winsum beter gegarandeerd met een levendig centrum met kleine winkels (zoals nu het geval is) dan op een andere wijze.

Als laatste het argument noemen we het toerisme. Dat toerisme lijkt in Groningen af en toe wel een ondergeschoven kindje. Wat Friesland met relatief minder waterwegen wel voor elkaar heeft gekregen, lukt onze provincie nog steeds niet. Daarentegen zijn bezoekers aan ons landsdeel enthousiast over de schoonheid, de rust en de waterwegen. Groningen is met al zijn vaarwater, meren en het prachtige contact met de Waddenzee uitermate geschikt als watersportprovincie. Daarbij hoort ook een prettige bereikbaarheid van ons centrum. Een tijdelijke ligplaats bij een mooi centrum, restaurants en café is bij watersporters zeer geliefd.

VOORSTEL
Een levendig, leefbaar dorp is wat D66 voorstaat. Het lege Boogpleingebied is geen gezicht en tot een plek verworden waar voorgenomen plannen geen vruchtbare bodem meer vinden. Wij willen de leefbaarheid van Winsum realiseren door er een toeristisch sterk centrum van te maken. Een centrum waar met plezier naar gekeken en van genoten wordt.

Vele eeuwen terug lag op de plaats waar wij een aanleghaven wensen zelfs een zeehaven. Winsum lag bijna aan zee.

Daarom bepleiten D66:

  • Nadere verkenning van de toeristische variant voor Winsum centrum
  • Afblazen plannen tot bouw supermarkt
  • Opstarten herziening bestemmingsplan
  • Overleg met de Provincie over het Aanleg en daaraan gekoppeld het plan voor herinrichting Boogplein
  • Aanzetten tot nieuwe ontwikkeling van Booghaven.
This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.