GEEN MCDONALDS OP HET BOOGPLEIN!

imageWethouder Jaap Hoekzema bezocht afgelopen week het Zernike College in Haren. Hij gaf daar aan leerlingen uit de eerste klassen VWO commentaar op hun plannen voor het Boogplein.
Leerlingen uit de zogenaamde Aplus klassen waren afgelopen najaar in Winsum voor hun jaarlijkse introductieweek. Zij verbleven drie dagen op camping Marenland, dat diende als uitgangsbasis voor diverse verkenningen in de omgeving.
Aan het begin van het aflopende schooljaar kregen de leerlingen als opdracht de herinrichting voor het lege Boogplein.

Office Lens_20140602_183645_processedTijdens hun bezoek aan het Boogplein en de directe omgeving werd hen de plaats en de situatie uitgelegd waar ze rekening mee moeten houden. Later op de dag kwam wethouder Hoekzema naar de camping om de jeugdige toehoorders uit te leggen welke eisen er vanuit de politiek en de bevolking aan de inrichting worden gesteld. Uiteraard kwamen de huidige economische situatie en de terughoudendheid van investeerders ook aan bod. In zijn toelichting kon de wethouder helder aangeven dat het natuurlijk niet zo kan zijn dat leerlingen met alles rekening moesten houden. Fantasie en creativiteit konden ook ingezet worden om van het centrum van Winsum iets moois te maken.
Voor informatie en uitwerking maakten de leerlingen gebruik van kaarten die door de gemeente, digitaal, ter beschikking werden gesteld. Via de gemeentelijke website en Google maps konden leerlingen zich voor het overige een goed beeld vormen.

Bij de uitwerking van hun plannen liepen veel leerlingen tegen problemen aan die ook bij de Winsumer gemeenschap leven. Daaronder horen verkeersstromen, de parkeerproblematiek, geluidsoverlast, beperkte mogelijkheden tot uitbreiden en het economisch belang.
Fantasie laat zich gelukkig niet door dit soort beperkingen leiden, derhalve wisten de 14 groepen die met het ontwerp bezig waren de meest uiteenlopende plannen te bedenken.
Die ideeën liepen sterk uiteen, zo was er een groep die een drive-in Mc Donalds als een mogelijkheid zag of een Van der Valk hotel wilden. Dat Winsum onderdeel uitmaakt van het Pieterpad hadden ze daarbij in hun overweging meegenomen. Een andere oplossing in de recreatieve sfeer waren een paintball centrum, voetbalveld en openlucht schaakcentrum. Opvallend was wel dat meerdere groepen leerlingen voorstander waren van een parkachtige oplossing. Ze waren zich er terdege van bewust dat dit niet veel geld zou opbrengen, maar zoals een het verwoordde, “het gaat om de inwoners en niet om het geld dat je ermee verdient”.
Naar aanleiding van alle door leerlingen gemaakte plannen werd de wethouder een samenvatting aangeboden. In de Harense school gaf hij uitgebreid toelichting op alle plannen. Zijn voorkeur ging uiteraard meer uit naar voorstellen die op de huidige plannen lijken. De combinatie van wonen en winkelen, betoogde hij, garanderen de leefbaarheid van het centrum nog het meeste. Een meerderheid van de leerlingen had echter het idee dat je recreatie centraal moet stellen. Bij de wethouder vielen echter ook de buitenschoolse opvang of kindercrèche niet direct in de smaak, die plannen zouden beter uitgewerkt moeten worden, net als een groot multifunctioneel winkelcentrum.
De Aardrijkskunde docent en voormalig raadslid Aad van der Drift overweegt volgend jaar, deze opdracht nogmaals uit te voeren. Bij Aardrijkskunde gaat het immers ook over worstelen met een in te richten ruimte en waar leer je meer van dan een praktijkvoorbeeld?

This entry was posted in Onderwijs, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.