Kaart

WAAR KIEZEN WE VOOR?

imageWil je devices succesvol in het onderwijs inbrengen dan zal er een aantal zaken helder moeten zijn. Ouders, leerlingen en docenten spelen in de implementatie een zeer belangrijke rol. De directie van een school is echter de spil waar het om draait. Grootschalige inzet is een lastig en intensief proces. Een proces dat alleen kan plaats vinden als de school haar zaakjes op orde heeft. Vanaf diverse fora is een redelijke samenvatting te maken waar volgens kenners de succes en faal factoren zijn.
Scholen zullen vooraf in elk geval een aantal vragen moeten beantwoorden om kans te maken op een succesvolle invoering.

1. Waarom doen we het?
Dit is de lastigste vraag die antwoord nodig heeft. Daarbij hoort ook de vraag: “Wat is de onderwijskundige doelstelling die een tablet ondersteund?”
Neemt het de docent werk uit handen is ook een belangrijke vraag? Zonder deze in te vullen kun je op voorhand al zeggen dat daar een heleboel discussie over komt.

2. Welke software?

De meerwaarde van het gebruik van devices schuilt in het feit dat je kunt werken met software die je normaal lastiger in de school inzet. Vervelend is dat je niet alleen voor software moet kiezen, maar ook voor de bijpassende hardware. Op dit moment werkt Apple iOS met erg veel, zo niet de meeste educatieve applicaties zijn gebaseerd op iOS van Apple en verkrijgbaar in de app store. Helaas werkt de software van Apple weer moeilijk of niet op een ander platform. Uitgeverijen lopen hier net zo goed als scholen tegenaan. Wie met Windows aan de slag wil krijgt maar een zeer beperkt aantal educatieve programma’s. Google Chromebook is sterk afhankelijk van wat er op internet beschikbaar is. Kortom iedere platform keuze houdt ook een onderwijsinhoudelijke keuze in. Het gebruik van software in combinatie met iedereen een eigen device mee naar school nemen BYOD is met name lastig, omdat je dan heel goed moet nagaan of iets overal wel werkt.

3. Tablet of pc, of allebei? Zijn er nog school pc’s?

De school moet zich bij invoering goed afvragen of er naast de eigen device ook nog pc’s of andere apparaten op school nodig zijn. Gaan alle pc’s de deur uit dan zul je in elk geval iedere docent een device vanuit de school moeten geven.

Uit ervaring kan ik zeggen dat leerlingen bij het verwerken van veel informatie in ieder geval een toetsenbord nodig hebben. Tablets zijn wat dat betreft een handicap. “Liever een oude trage pc met toetsenbord dan mijn iPad”, melden leerlingen. Leerlingen moeten nu eenmaal veel documenten en presentaties kunnen maken. De traditionele office applicaties zijn daar nog steeds het meest geschikt voor. Daarbij komt ook dat op het moment dat leerlingen grote hoeveelheden data invoeren het toch wel erg handig als zij een apparaat met een toetsenbord hebben. Een Surface-tablet RT, Android-tablet, iPad of Chromebook vallen al snel buiten de boot, tenzij je gaat formuleren wat je wil.

4. Eén op één of kan het ook anders?

Wil je als school gepersonaliseerd leren (definitie gepersonaliseerd leren staat onder dit artikel) ondersteunen, dan heeft iedere leerling een eigen device nodig. Een andere oplossing is werken met meerdere gebruikers op één device.
In het geval van iPads heb je de keuze tussen iedere leerling een eigen apparaat of de hele groep hetzelfde profiel, meerdere useraccounts zijn niet mogelijk op een iPad. Op Android-tablets met Android 4.2 of hoger of op Windows-tablets is dit wel mogelijk. Android- en de Windows-tablets zijn dus door meerdere personen in te zetten en geven daardoor invulling aan gepersonaliseerd leren.

5. Allemaal dezelfde of BYOD?

Veel organisaties denken na over Bring Your Own Device.
Veronderstelde voordelen zijn:

  • De school hoeft minder te investeren in de aanschaf
  • Er wordt bespaard op het beheer (is verantwoordelijkheid leerling)

Nadelen zijn echter ook aanwezig:

  • Uniformiteit van software is erg lastig met alle soorten besturingssystemen
  • Als de ouders het niet kunne betalen, hoe ga je daar mee om?

6. Praktische zorgen

  • Hoe verzekeren we en hoe is de aansprakelijkheid geregeld?
  • Mee naar huis of op school laten liggen?
  • Hoe zorgen we dat leerlingen hun device veilig opbergen tijdens pauzes, gymlessen of andere onbewaakte momenten?
  • Hoe zorg je dat er voldoende stroom is tijdens onderwijsmomenten? Leerlingen vergeten nog wel eens wat.

Volgens Wilfred Rubens is gepersonaliseerd leren

Bij gepersonaliseerd leren is sprake van leertrajecten die zijn afgestemd op het individu en waarbij de individuele lerende invloed heeft op de vormgeving van het leerproces, rekening houdend met datgene wat hij of zij al kan, kent en wil. Eigenaarschap over het eigen leerproces bevordert immers de motivatie om te leren. De lerenden leren niet individueel; interactie en communicatie met anderen zijn essentieel. De leerdoelen zijn bijvoorbeeld het resultaat van een dialoog tussen de lerende en diens begeleider.

Links:

Artikel geschreven n.a.v. EV blog met artikel van Bert van de Bovenkamp.

This entry was posted in ICT, Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.