RAADSVRAAG gemeentelijke herindeling

D66 heeft in de raadsvergadering van 18 februari 2014 gevraagd naar de voortgang van een toegezegd onderzoek.

“Tijdens de gelijktijdige raadsvergaderingen op 3 december is het voorstel is aangenomen om een verdere verkenning betreffende de gemeentelijke herindeling in Noord Groningen te doen. Tijdens de voorafgaande discussies werden er 3 mogelijke varianten genoemd: DAL+ en BMWE, DEAL en BMW.

Speerpunten van dit onderzoek zouden moeten zijn: burgernabijheid, de organisatie van kleinschaligheid, de financiële gevolgen en de maakbaarheid van de nieuwe organisatie.
Deze drie varianten moeten onderzocht worden zodat de gemeenteraadsleden doe met elkaar kunnen vergelijken. Inmiddels zijn we 2 ½ maand verder en stellen de gezamenlijke fracties van D66 graag informatie over de aanpak van dit onderzoek. Uiteraard hoort daar een tijdschema waarin het onderzoek zou moeten plaatsvinden bij”

Het antwoord van portefeuillehouder Rinus Michels kwam er op neer dat de informatie binnenkort beschikbaar is.

Dat het zolang duurde had vooral te maken met de procedure. De uitspraken van de verschillende raden zijn eerst bij elkaar gelegd. De respectievelijke gemeente secretarissen hebben naar aanleiding daarvan vervolgens een masterplan gemaakt met daarin de verschillende onderzoeksopdrachten. In oktober van dit jaar zullen de uiteindelijke resultaten van het onderzoek over de bestuurlijke toekomst bekend zijn. Het uiteindelijke masterplan zal dan met een begeleidende brief naar de raden worden verzonden.

This entry was posted in Politiek and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.