EDUSCRUM

imageIn het Menno Alting College vond vrijdag 1 november een bijeenkomst plaats over hoogbegaafdheid. Een boeiend onderwerp voor mij en een aantal collega’s.

De eerste presentator behandelde de vraag ” waarom zijn niet alle hoogbegaafden succesvol?”
Hoogbegaafden kunnen iets bijzonders, maar ze hebben net zo goed als anderen (en soms iets vaker) ook afwijkingen als dyscalculie of dyslexie. Zo had Einstein erg veel moeite met rekenen. Een ander probleem van veel hoogbegaafden is dat zij kampen met gedragsproblemen. Aldus de spreker, Robert Douma. Veel hoogbegaafden hebben een frustratie opgelopen. Niet hun hoogbegaafdheid maar hun prestaties worden immers bejubeld. ADHD komt verder bij hen relatief vaak voor. Om te voorkomen dat deze frustratie te groot wordt is een ander zelfbeeld wellicht belangrijk.
Tip: De film ” blue eyes experiment” geeft aan wat er gebeurt als je het zelfbeeld aantast. Je presteert bij een negatiever zelfbeeld slechter dan bij een beter.

Een paar typerende uitspraken van hoogbegaafden:

   • Als ik in de klas 3x mijn hand opsteek kijken anderen mij scheef aan
   • Waarom moet iedereen op dezelfde dag hetzelfde kunnen?

Na de keynote gingen we in groepen uiteen. Het Stedelijk Gymnasium uit Leeuwarden vertelde in een groepssessie over hun wijze van gedifferentieerd lesgeven. De schoolomvang en locatie maken daar een bijzonder concept mogelijk. Helaas ging veel over een unieke situatie in een vak (engels) op een unieke locatie. Wat ik bijzonder vond was dat deze school de leerling ziet als een wereldburger. Een mooie manier van kijken naar leerlingen. Veel van wat men in Leeuwarden in de praktijk uitvoert vindt zijn oorsprong in Bloom (taxonomie) en Kolb (leerstijlen).
Tip: Het Groot werkvormenboek.

Eduscrum is voor mij de volgende sessie.
EduScrum laat leerlingen energiek, doelgericht, efficiënt en effectief samenwerken volgens inleidster Ellen Reehorst.
Het gaat bij Eduscrum om een techniek waardoor leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van een team.
EduScrum zorgt dan zogezegd voor een op verbetering gerichte mindset.

Doelen van eduscrum

 • Verhogen van de effectiviteit van een groep samenwerkende leerlingen of team
 • Het bewaken van de vooruitgang van het team;
 • Het oplossen van blokkades
 • Het bewaken van de projectvoortgang
 • In kaart brengen en minimaliseren van de risico’s

Werkwijze
Het team wordt begeleid door een “scrum-master” en houdt dagelijks bij aanvang van het werkmoment een “scrum-meeting” Bij deze ontmoeting beantwoordt elk teamlid de volgende drie vragen:

   1. Wat heb je gedaan?
   2. Wat ga je doen?
   3. Wat zijn je problemen?

De personen werken veel samen en pakken het project met zijn allen telkens efficiënter aan.

Er zijn drie rollen in een scrumproject:

De roduct Owner die er voor zorgt dat het team het gevraagde probleem oplost. Hij bepaalt de prioriteiten.
Het Team is multidisciplinair samengesteld en is verantwoordelijk voor het afleveren van het eindproduct.
Als laatste de scrum Master die het team begeleidt om de doelstellingen te behalen. Hij is niet de leider van het team.

Ik kom zelf nogal eens in de situatie dat ik kinderen moet laten samenwerken. De gevormde groepen en de wijze waarop leerlingen vervolgens samenwerken is vaak nauwelijks overdacht. Het lijkt soms wel alsof we blij zijn dat er groepen zijn en we dan pas over de effectiviteit van die groepen nadenken.

Kort gezegd komt Eduscrum er op neer dat we teams vormen op basis van kwaliteiten. De samenwerking in de groep is sterk gericht op verbetering van het proces. Scrum is een bekend fenomeen in het bedrijfsleven en de IT.

Om de methode goed toe te passen is er een cursus van 4 dagdelen.

Website: www.eduscrum.nl

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.