ICT professionaliseert!

EERSTE ICT-NOORD CONFERENTIE

imageICT-noord gaat al geruime tijd uit van principes die in Vier in Balans zijn neergelegd, een goede balans tussen visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en de hardware. De “vier in balans monitor 2013” liet zien dat er vooral met betrekking tot visie en deskundigheid nog veel moet gebeuren.
Vanuit bovenstaand uitgangspunt organiseert ICT-noord op 5 februari 2014 haar eerste conferentie die als titel heeft: ICT professionaliseert.

Thema’s waar tijdens ons eerste congres volop aandacht wordt besteed zijn professionaliseren, personaliseren en presteren.
Bij het thema professionaliseren gaat het vooral om kennis en vaardigheden van de docenten. Centraal staat daarin het werken met diverse digitale leermiddelen en voorbeelden daarvan. Voor het thema personaliseren wordt gekeken naar betere mogelijkheden om leerlingen op maat te helpen in hun ontwikkeling. Bij presteren wordt vooral gekeken naar de manier waarop er meer aandacht kan worden gegeven aan verbeteren van onderwijs prestaties met behulp van ICT.

Tijdens de dag zullen vraagstukken, tips en ideeën over bijvoorbeeld zaken als differentiëren van de lessen, iPad klassen, en leermiddelen volop aan bod komen. De kwaliteit van de genodigde sprekers staat daar bij voorop.

Didactiek en onderwijs zijn niet alleen voor docenten van belang, maar ook voor het management. Speciaal voor die groep wordt ’s avonds een bijeenkomst georganiseerd. Zij zullen naast de hoogtepunten van de dag ook geïnformeerd worden over het vraagstuk van professionalisering.

Deze eerste ICT-noord conferentie heeft plaats in onze regio het Hampshire Hotel – Plaza in Groningen.

Een speciale dag georganiseerd in het Noorden kan natuurlijk niet op zichzelf staan. We hebben dan ook contact gezocht met erkende organisaties die voor professionele participanten en sprekers kan zorgen. Daarvoor is contact gelegd met de organisatie van de IPON. Aan de door ons ingevulde dag zal zij haar medewerking verlenen.

Wij kiezen echter wel voor een mix aan landelijke en regionale sprekers. We gaan er daarbij vanuit dat wat je van ver haalt ook nabij te vinden is.

Om de dag ook voor professionals aantrekkelijk te maken zal er een erkent bijscholingscertificaat aan deelnemers worden overhandigd.

Al met al belooft het een bijzonder evenement te worden. Noteer 5 februari in uw agenda.

Het programma is bestemd voor docenten, ICT-coördinatoren, maar ook systeembeheerders en directieleden. Voor allen geldt dat professionalsering het onderwijs ten goede komt.

U kunt zich op deze website vanaf 15 november voor de conferentie inschrijven.

This entry was posted in ICT and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.