ARTEMIS, jaarverslag pr commissie website 2012 – 2013

imageDit verenigingsjaar heb ik samen met Geert Houtman me gebogen over de PR voor Artemis via de website. Erelid Peter Modderman maakte ook deel uit van deze commissie. Zoals bekend is Peter na een ernstige ziekte, waar tegen hij maar liefst acht jaar met succes heeft gevochten, uiteindelijk op maandag 16 september 2013 op 62 jarige leeftijd overleden. Tot vlak voor zijn overlijden volgde hij alle informatie over Artemis steeds met grote belangstelling.

De taken van de commissie waren als volgt verdeeld. Aad van der Drift is belast met het beheer, de techniek en de coördinatie van de website. Hij verzorgt ook de plaatsing van alle foto`s en diverse artikelen. De actuele informatie over de deelname van Artemissers aan wedstrijden komt van Geert Houtman. Hij houdt zich bezig met het persoonsbeheer, de colofon en de korte wedstrijdverslagen. Ook het bijhouden van de rubriek links behoort voor het grootste deel tot zijn taak. Verder draagt hij zorg voor alle klassementen, overzichten, persoonlijke records en clubrecords. Tot slot beheert Geert de loopagenda http://www.loopjeloopje.nl , waarin opgenomen alle wedstrijden in de drie noordelijke provincies en de belangrijkste landelijke wedstrijden en (inter)nationale marathons.

Aad regelt vaak de omlijsting van de teksten op de startpagina met een foto of een plaatje/afbeelding. De ledengalerij wordt door Aad en Geert beheerd. Geert vraagt van de leden een foto of een melding waar deze te vinden is en Aad zorgt voor plaatsing in de ledengalerij. Wat opvalt is, dat een aantal wedstrijdlopers zich nog steeds niet heeft aan gemeld (inloggen) voor het ledenmenu. Dit kan via Aad of Geert met vermelding van gebruikersnaam en wachtwoord.

Een vaste leverancier van fraaie foto`s voor de website is Herman Rinket. Ook Aad zorgt voor foto`s en filmpjes. Incidenteel worden er ook foto`s door andere leden ingeleverd.

Sponsor het multimediabedrijf Frissekom uit Winsum heeft onze verouderde website http://www.artemiswinsum.nl inmiddels in een nieuw jasje gestoken. Dit heeft veel meer tijd gekost dan dat er voor was geraamd. Maar het resultaat mag er zijn. De overzichtelijkheid, de leesbaarheid, de diversiteit aan informatie, de actualiteit en de vele foto`s maken onze website tot een uitnodigend en gewild raadpleegmiddel. Geconcludeerd kan worden dat onze website een niet meer weg te denken element is binnen onze vereniging. Maar ook buiten onze vereniging geniet onze site inmiddels een toenemende bekendheid. Vanaf 1 oktober 2012 tot 1 juli 2013 bedroeg het aantal bezoekers 65.442, goed voor 130.008 paginaweergaves. Een vergelijking met bezoekersaantallen in voorgaande jaren valt niet te maken. Duidelijk is wel dat de belangstelling behoorlijk is teruggelopen. De oorzaken hiervan zijn een andere manier van tellen, een grote terugloop van het ledenaantal en door de langdurige upgrading van de website is deze lange tijd gedeeltelijk minder aantrekkelijk geweest.

Wat de persberichten betreft is de afspraak gemaakt, dat Geert met name de wedstrijdverslagen opstelt voor de Ommelander Courant, De Wiekslag en af en toe de Noorderkrant. Incidenteel wordt een verslag ondersteund door een foto. Ook andere leden doen op de website soms verslag van hun loopervaringen in binnen- en buitenland.

Gesteld kan worden dat Artemis ook in het afgelopen verenigingsjaar regelmatig positief in het nieuws is geweest. Afgaande op de reacties worden de publicaties niet alleen door de leden maar ook door sympathisanten goed gelezen en gewaardeerd. Afsluitend willen wij het bestuur en de leden dankzeggen voor hun medewerking in welke vorm dan ook. Samen hebben we Artemis op de kaart gezet. Laten we dit zo houden!

This entry was posted in Hardlopen, Sport and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.