HOEZO ANW WEG?

ANW Algemene Natuur Wetenschappen (ANW) en CKV zijn vakken die veel ouderen niet vele zullen zeggen. .
ANW is een algemeen wetenschappelijk vak waarin leerlingen vooral kritisch leren zijn op de zin en onzin die als wetenschap wordt gepresenteerd. Tevens is het vak gericht op het aanleren van basale wetenschappelijke vaardigheden, informatievaardigheden en zogenoemde 21ste eeuwse vaardigheden bij leerlingen

ANW geeft kort gezegd structuur aan het leren en is zeker voor scholieren die een vervolg opleiding op HBO of WO ambiëren van belang. Het aanleren van deze vaardigheden gebeurt bij andere vakken zeer ad hoc en onsystematisch, terwijl deze vaardigheden voor leerlingen van cruciaal belang zijn bij vervolgopleidingen en toekomstig werk.
Het vak ANW is verplicht voor alle leerlingen in het vwo. De tegenhanger is het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), een kunstvak dat ook verplicht is voor alle leerlingen in het vwo en havo.
Het is goed dat onze jongeren een brede vorming krijgen en dat leerlingen met talenten in de wetenschap zich oriënteren op kunst.
Helaas denkt Sander Dekker, onze huidige staatssecretaris van onderwijs, daar anders over. Hij kwam, vlak voor de zomervakantie met een voorstel om het vak CKV te behouden en het vak ANW te laten verdwijnen. Hierdoor wordt het verplichte curriculum voor vwo-leerlingen behoorlijk onevenwichtig. Leerlingen met een Natuurprofiel (bèta) worden wel verplicht zich te verdiepen in de kunsten, maar leerlingen met een maatschappijprofiel (alfa) hoeven zich niet meer te verdiepen in de natuurwetenschappen. Dit is opmerkelijk omdat Nederland zich wil profileren als kennisland.
Eind augustus komt er een gesprek met een vertegenwoordiging van docenten ANW en staatssecretaris Sander Dekker. In september wordt het voorstel besproken in de tweede kamer.
Collega Francien Behnen van het Bogerman te Sneek vraagt dan ook heel terecht haar te steunen door een petitie te tekenen. Ter ondersteuning van deze gesprekken is het van belang aan te kunnen tonen dat onze zorgen over het wegvallen van de wetenschappelijk vorming van alle vwo-leerlingen breder gedragen worden dan een handjevol docenten die het vak ANW geven.
Als je ook een brede vorming, zowel wetenschappelijk als kunstzinnig, van alle vwo-leerlingen (= onze toekomstige beleidsmakers en bestuurders) belangrijk vindt, zou je dan onderstaande petitie willen tekenen?
http://www.nvon.nl/formulier/anw_mag_niet_verdwijnen

This entry was posted in Onderwijs and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.