ROKEN op het schoolplein

imageIk kan het niet helpen, maar roken is voor mij altijd een ergernis geweest. Al op de middelbare school had ik er een hekel aan. Ik leek er zelfs mijn vriendjes op uit te kiezen. Zowel Joep als Robert, met hen ging ik het meeste om en rookten niet. Ook mijn eerst liefdes hadden nooit een sigaret in de mond. Roken kon zo’n afkeer oproepen dat ik wegbleef uit bepaalde ruimtes. In Assen heb ik een tijd lang op een MBO lesgegeven. In de docentenkamer  van het Veningerland (nu opgegaan in het Aa-college) stond met regelmaat laaghangende mist. Ik trok me dan maar terug in mijn lokaal waar tenminste niet aan de nicotine werd gezogen.

Ergens in de jaren negentig werd het roken ook in deze school, onder luid protest, verboden. Ik herinner me nog dat er eerst een rookruimte voor behoeftigen werd ingericht. De docentenkamer raakte daardoor onder bevolkt. Het merendeel van mijn collega’s kon hun verslaving niet weerstaan. Ook de meerokers waren kennelijk behoeftig want hen miste ik eveneens in de pauzes.  Als de deur van het rookhok open ging trok de stank van verbrande tabak door de hele school. Als ik er wat van zei werd ik op mijn intolerante houding gewezen. Het was nog de tijd van ” Roken moet kunnen”.

Tijdens een schoolexcursie in Poznan ontdekte ik dat men aan de andere kant van Europa daar toch beter mee omging. In een straat van 200 meter om de school mocht er niet gerookt worden. Zulks op straffe van een fikse boete. De docente bij wie ik mijn uitwisselingsweek doorbracht had er net een waarschuwing opzitten en was er erg voorzichtig mee. De straf bedroeg nagenoeg een kwart van haar toch al niet royale salaris.

In de Nederlandse scholen is roken al lang niet meer toegestaan, ook het rookhok is verdwenen. Toch wordt er op veel schoolpleinen nog volop gepaft. Ook zie ik mijn collega’s behoeftig naar buiten rennen om op een verscholen plaats hun gerief te vinden. De plekken waar ze roken is echter bij iedere leerling bekend. Een fraaie voorbeeldfunctie is het niet.

Volgens het vroegere Astmafonds, nu het Longfonds, begint 57% van de rokers voor zijn zeventiende jaar. Neem daarbij dat het percentage rokende jeugd in Nederland tot het hoogste van Europa hoort, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er een relatie tussen beide aanwezig is. 

Zijn er nadelen aan een rookverbod op het schoolplein? Zeker, behoeftigen gaan verderop staan en kunnen voor overlast zorgen. Gelukkig zijn de weersomstandigheden dermate dat er een grote kans is dat dit op den duur minder aantrekkelijk wordt. Stoer is het allerminst als je voor je saffie even weg moet. En de behoeftige docenten? Tja je hebt nu eenmaal een voorbeeldfunctie en daar hoort dit ongemak bij. 

This entry was posted in Onderwijs, Politiek and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.