Politiek rookgordijn over het Boogplein

 

imageHet college van de gemeente Winsum heeft de onzalige plannen voor het Boogplein uiteindelijk weten te beëindigen. In mei 2005 werd nog gekozen voor een pompeus, protserig en ons dorp niet waardig plan. In dat kader werd de raad ooit toegesproken door mij.

De toenmalige raad was bezig met de VERDELFZIJLISERING van Winsum. Lelijke hoogbouw en een verkeerstechnisch drama zouden Winsum treffen. Wat ons betreft had de bouwvergunning eerste fase dan ook nooit mogen worden afgegeven.
De VERDELFZIJLISERING is met de kaalslag trouwens wel opgetreden.

imageHet plan, zoals het moest worden uitgevoerd, is blijven steken op de bouwvergunning “tweede fase” en strijdigheid met de Europese regelgeving.
Hoe is het toch mogelijk dat bij een zo’n ingrijpend plan niet beter wordt nagedacht over die regelgeving. Het is te gek voor woorden dat de technische uitvoering en regels met betrekking tot landelijke dan wel Europese regelgeving vooraf niet nauwkeurig worden getoetst. Je moet je dan oprecht afvragen of een dergelijk project nog wel door een gemeente met een omvang als de onze kan worden behapt.

Winsum mag uiteraard geen slaap-dorp worden. Winkels in combinatie met woningen passen goed in ons centrum. Een supermarkt met al zijn onaangename verkeersstromen niet. Wellicht is het goed om die meer naar de buitenkant van Winsum te verwijzen.

D66 gaat akkoord met de afkoop en ziet de plannen van architecten bureau de Zwarte Hond daarna graag in de prullenbak verdwijnen.

De afgelopen jaren werd er vaak geheimzinnig gedaan over zaken die met het Boogplein hadden te maken. Een deel van die geheimzinnigheid leek gestoeld op vrees. Waarom de burgers niet meer betrekken bij wat de gemeente van plan is? Men heeft er recht op.

Ook deze keer speelt de geheimhouding weer. Het lijkt zo langzamerhand wel alsof er op het gemeentehuis een stempel ligt, waarop de tekst Boogplein en Geheimhouding aan elkaar vastgeplakt zitten. Nu komt het college weer aan met de mededeling dat publicatie van het dossier schadelijk is voor de onderhandelingspositie. Zou dat zo zijn? Er is in het verleden meer geheimgehouden zonder dat het noodzakelijk was. Daarom diende D66 samen met CDA met een amendement in om nog meer geheimhouding te voorkomen.

De soms geheime gang van zaken omtrent het Boogplein vraagt om opheldering. Hier ligt een mooie taak voor de rekenkamer.

Er blijven nog wel een paar vragen over:

  • Is de bouwclaim die in de tijd dat Mevrouw van Mastrigt burgemeester was, werd afgesproken ook gehonoreerd?
  • Wat is er met het bezwaar van de heer Moorlag gebeurd. Is zijn terechte klacht ingetrokken ten faveure van een plek in het provinciebestuur? Zijn er nog afspraken dienaangaande?

Dekt het bedrag alle kosten? Advocaten, renteverlies en de bouwclaim.

Kortom…kijken wij nu vooruit of is er nog een last uit het verleden die we meetorsen?

D66 probeert om onder dit verleden een streep te zetten. We kijken vooruit naar de toekomst. Winsum is een mooi dorp met overwegend laagbouw en een dorps karakter.

In onze visie is een “investering” van € 400.000 zinvol. Voor dat geld behouden wij wat ons dorp een dorp maakt.

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.