Algemene beschouwingen 2012

imageAllereerst een korte impressie van D66 na twee jaar in de raad. Wij allen (burgers) hier rond de tafel hebben het naar mijn menig goed voor met onze leefomgeving, zowel sociaal als materieel. Ik wil u allen dan ook daarvoor prijzen en bedanken voor de prettige samenwerking.

Gaat het nu goed of niet goed met onze gemeente?
Allereerst zal D66 zich op die vraag richten. Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst met onze accountant kreeg ik het gevoel dat we er goed voorstaan. Ook de jaarcijfers en de kadernota geven aan dat het allemaal wel goed zit in de kleine gemeente Winsum.
Zelfs in barre tijden als de huidige, midden in de financiële crisis en de stroef lopende Europese Unie, met landen in grote problemen, springt Winsum er goed uit.
Het Lenteakkoord, waarin een aantal partijen zijn verantwoording nam in waar ze voor staan, kost ook onze burgers en gemeente geld.
Vorig jaar spraken alle partijen in deze raad over het broze evenwicht en heerste er een grafstemming. Deze negatieve stemming leek terecht, maar hoe leggen wij onze burgers uit dat we jaarlijks problemen hebben met onderbesteding. We zijn niet in staat dat geld dat gereserveerd is, goed en tijdig uit te geven.
Dit is o.i. geen bewuste keuze, maar eerder een situatie waarin een kleine gemeente klein zal blijven. Graag een reactie van het college.
Ook wilt u de afschrijvingslast van activa met maatschappelijk nut (in het vervolg) ten laste van de reserves brengen, de vraag is voor ons: “Wat is de slechtste van twee kwaden? Een afschrijvingslast of je financieringspositie aantasten”?

Grote projecten zijn niet aan ons.
Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het Boogplein. Het lukt ons maar niet daar een fatsoenlijke, laat staan een andersoortige, invulling aan te geven.

Aan het college dan ook de vraag een vergezicht te geven over deze bodemloze erger-put.
Wellicht is het hier ook de plek om eens af te vragen hoe het zo gekomen is dat na jaren overeenstemming met een projectontwikkelaar daar ineens anders over gedacht wordt. Wie heeft ons dat ingefluisterd?

Tot tevredenheid ziet D66 dat u wilt investeren in een moderne manier van postverwerking. ICT is dermate substantieel dat wij er niet meer buiten kunnen. Vraag aan het college: hoe loopt dit en zijn er wellicht extra inspanningen, behoudens het document management systeem, nodig om de digitalisering verder op te voeren?

Klein maar fijn
Je vraagt je werkelijk af of het onze gemeente zal lukken om alles de komende jaren in goede banen te leiden. Immers er komen steeds meer Rijkstaken in ons laatje. De uitvoering staat en valt met een ambtelijk apparaat, dat volgens mij zijn uiterste best doet dat zo goed mogelijk uit te voeren. Menigmaal heb ik hier gezeten met alle waardering voor de inzet van hen. Maar we zijn klein, veel te klein om te doen wat we moeten doen. Gemeenschappelijke Regelingen zijn nodig, samenwerking wordt gezocht ook al weten we niet wat daarvan de uitkomst moet zijn. Daarom ook een vraag aan het college over het voornemen (inhuur van) om een procesleider in te huren. Wat wordt zijn taak?
D66 doet vanuit haar rol bij deze de oproep om duidelijkheid hierover.

De vraag die voorzichtig naar voren komt is tevens, hoe lang zijn wij nog in staat zo te blijven als we zijn. Hoe lang duurt het alvorens onze buurgemeenten de noodzaak voelen om nog meer samen te werken dan we nu pogen te doen en wellicht over te gaan tot een in onze ogen noodzakelijke herindeling.

Gaan we bezuinigen of niet, zo begon ik mijn betoog. Hier en daar lijkt mij dat nodig.
Er kan, denk ik, dan ook wat beter op de kleintjes worden gelet. Op 9 november 2011 werd het CJG-Noord Nederland door de raad besproken. Begrote kosten van € 62000 voor de website voor deze organisatie, met slechts 1180 bezoekers per kwartaal, vormen een forse kostenpost. Graag wil ik van de portefeuillehouder (willen vernemen) of het hier niet een tandje lager kan qua kosten.

Het afvalbeleid lijkt een belangrijk punt voor de komende periode. We gaan wegen en tellen. Teleurgesteld is mijn fractie in de onverwachte verandering van opzet. Het lijkt er sterk op dat scheiden moet, hoe dan ook. Het blijft ons een raadsel waarom nog niet afgeschreven containers werden vervangen om vervolgens weer vroegtijdig te worden afgeschreven. Als dat geen consumptiemaatschappij is. Maar dit college kan het de burger vast en zeker uitleggen. Hoewel de noodzaak zich nog niet opdringt, lijkt tellen alleen ons redelijker.

Nog even een punt waar we aandacht voor vragen. Het ondernemersfonds.
Dit fonds heeft met forse weerstand in de gemeente ingang gevonden. Wij doen een dringend beroep met een specifieke groep rekening te houden. In dit geval de kunstenaars. Uitgerekend deze smaakmakers van de samenleving die met hun uitingen de gemeenschap sieren hebben in de kern Winsum de luiken gesloten en de borden afgeplakt. Hen aanslaan d.m.v. gemeentebelasting lijkt ons een averechts effect te hebben. Als publiektrekker (route 66) en smaakmaker raken zij nu uit beeld. D66 zal hieromtrent dan ook een motie bij het college neerleggen.

Mijn partij is teleurgesteld in het laten vallen van een mooie ambitie, de veilige wandelroute tussen Winsum en Garnwerd. Jammer omdat naast vaarrecreatie en fietsen ook wandelen in onze gemeente een veel voorkomende recreatieve bezigheid is. Tevens is de weg tussen Garnwerd en Winsum ook voor fietsers gevaarlijk.

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.