KCC een langdradig beslispunt

2012-viskomofnieuwekccTijdens de raadsvergadering van 19 juni werd er weer oeverloos gepraat over weinig. Dat was zeker zo waar het de ellenlange discussie over het KCC betrof. KCC staat voor Klant Contact Centrum. De gemeente wil daarmee dichter bij haar burgers komen. Zo’n KCC van de gemeente is dan de herkenbare ingang waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid.
De inrichting van zo’n Klant Contact Centrum begint met de vraag ‘Welke ambitie hebben we er mee als gemeente?’
In de raad waren er op dit punt drie merkwaardige varianten te bespeuren. De eerste was het voorstel, zoals het college deze naar voren bracht: meer via het internet en een ARBO-verantwoordelijke werkomgeving in het gemeentehuis. De Christen Unie gaf in een prachtig betoog aan dat dat allemaal heel goed kon, maar dat ze de ambtelijke cultuur als een struikelblok zag. De Partij van de Arbeid gaf als derde variant aan dat de gemeente met een laptop naar de klanten van de gemeente moest gaan. ‘Liefst overal ‘gemeentehuisjes’ inrichten’, zoals de portefeuillehouder aangaf.
Het duurde ‘slechts’ drie kwartier, voordat ieder zijn ei had gelegd over een voorbereidingskrediet voor een KCC. D66 is overigens van mening dat meer ‘via het internet’ een prima plan is dat uitstekend past in de huidige tijd.

This entry was posted in Politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.