Brede belangstelling voor politiek café D66 over gemeentelijke herindeling

uit de Ommelander Courant/ Wiekslag/Noorderkrant
GARNWERD – De belangstellenden voor het politieke café, dat de Winsumse D66-afdeling op vrijdag 29 juni organiseerde over het thema ‘Gemeentelijke Herindeling’, kwamen niet alleen uit de directe omgeving, maar ook van heinde en verre.

2012-0629 D66 in Garnwerd gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh spreekt zaal toeDe aantrekkelijke Doorrit van Café Hammingh bleek een uitermate geschikte locatie voor een dergelijke activiteit. Er waren niet alleen Winsumse leden van D66 en andere belangstellenden, zoals de raadsleden Wim Berghuis van de PvdA, Gerke Kersaan van Gemeente Belangen en Harrie Jonkman van de VVD, maar ook bestuurders uit Delfzijl, Oude Pekela, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Bedum, Ten Boer en Haren, waar onlangs het college viel in de aanloop naar een gemeentelijke herindeling.

D66 koos voor genoemd onderwerp omdat het hoog op de politieke agenda staat, zowel bij de provincie Groningen als bij de inliggende gemeentes.

2012-0629 D66 in Garnwerd Bert Bouwmeester burg Coevorden spreekt zaal toe 1Na een welkomstwoord door voorzitter Patrick Poelma, kreeg fractielid Aad van der Drift het woord. Hij vertelde dat het voor aardige kleine gemeentes, zoals Winsum er één is, het moeilijk is om de eigen broek op te houden. Gemeentelijke herindeling is daarom een oplossing. Hoe staat de zaak er voor? Winsum werkt op een vele gebieden samen met De Marne en Bedum. Maar Bedum wenst niet te fuseren.

Gemeentelijke organisaties moeten het bestuur in staat stellen te besturen. In grotere gemeentes gaat dat meestal beter dan in kleinere.

Als sprekers waren de D66-ers Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden en gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh uitgenodigd, de eerste als ervaringsdeskundige, de tweede als portefeuillehouder voor o.a. bestuurlijke organisatie en toezicht gemeentefinanciën.

Bouwmeester vertelde dat het van groot belang is bij het proces van gemeentelijke herindelingen dat de bewoners zich bij het proces betrokken voelen. Als dat niet gebeurt, ontstaan er situaties zoals hij ze als raadslid en wethouder aantrof in Zaanstad, waar nu, decennia na de herindeling de kernen Assendelft en Zaandijk nog dagelijks etaleren dat ze zelfstandig hadden willen blijven.

Anders was dat in het Westland, waar Bouwmeester vervolgens de laatste burgemeester voor de fusie werd in Monster. De kleine gemeentes en hun inwoners in het Westland voelden maar al te goed de behoefte om samen te gaan, om niet onder de voet te worden gelopen door de grote buren Den Haag en Rotterdam.

Vervolgens schilderde Bouwmeester de zegeningen van de gemeentelijke herindeling in Zuid-Oost Drenthe, waar de gemeente Coevorden samen ging met vijf plattelandsgemeentes.

De Vey Mestdagh vertelde dat het onderwerp ‘Gemeentelijke Herindeling’ in het provinciale coalitieakkoord staat. Een van de redenen daarvoor is dat de Groningse gemeentes dat zelf hadden aangegeven. Hij onderkende wel dat dat tot veel gedoe leidt. Het grote probleem is dat de behoeftes van al die verschillende gemeentes heel divers zijn. Momenteel zijn er al wel clusters, waarin gemeentes samenwerken, maar dat zorgt niet altijd voor transparantie. Bij de verschillende gemeenschappelijk regelingen kunnen de afzonderlijke

deelnemers, de gemeentes, wel zienswijzen inbrengen, maar daar blijft het dan meestal wel bij. Door op handen zijnde bezuinigingen, taakverschuivingen en decentralisaties wordt het voor de gemeentes steeds ingewikkelder. Wie over zijn ‘eigen schaduw’ kan heen springen komt verder, ook al is in de praktijk gebleken dat de positieve gevolgen van een herindeling pas na zes jaar merkbaar zijn. De Vey Mestdagh zei goede hoop te hebben dat de meeste gemeentes nog eind van dit jaar met plannen komen.

Tijdens de bijeenkomst werd Hayo Apotheker nog geciteerd. Hij meldde dat ‘Elke organisatieslag naar boven, moet een verdiepingsslag naar beneden hebben’.

Tijdens een rondje stellingen kwam er nog heel wat naar voren. Een inwoner van Ezinge vertelde dat de voormalige gemeente Ezinge geheel ten onrechte bij Winsum was terecht gekomen, terwijl het in de rede lag dat die naar Zuidhorn zou zijn gegaan. Daardoor ligt het nationaal Landschap Middag Humsterland nu in twee gemeentes.

De Winsumse D66-voorzitter Patrick Poelma concludeerde aan het eind dat het een zinvolle avond was geweest, waar flink wat belangrijke zaken aan de orde waren gekomen.

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.