IPON AWARDS

Winnaars IPON Awards 2012

ipon

Op woensdag 28 maart heeft jury-voorzitter Louis Hilgers de winnaars van de IPON Awards 2012 bekendgemaakt. De IPON-jury voor de IPON Awards 2012 bestond dit jaar uit Tessa van Zadelhof, Maaike Neuteboom, Dieter Mockelmann, Willem Karssenberg en Aad van der Drift. Gastjurylid was John Leek van Beeld en Geluid voor de IPON/Mediawijzer.net Award.

Frans Schouwenburg en diverse anderen tijdens uitreiking IPON award.

Categorie 1 – IPON – innovatie van het leren Award
sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces, categorie 4 – 12 jaar Basis Onderwijs
Winnaar – Val Junior Excellent – Innofun
VAL staat voor Virtual Action Learning en is een virtuele leeromgeving waarbinnen leerlingen aan opdrachten rondom wereldoriëntatie kunnen werken. VAL junior stimuleert leerlingen om zelfstandig te werken maar biedt ze wel houvast in de vorm van een stramien dat zij kunnen volgen. De leerkracht begeleidt het leerproces van de leerlingen. VAL Excellent junior is er speciaal voor de meer begaafde leerlingen. Het biedt hen meer uitdaging binnen de eigen klassensituatie. De jury heeft VAL Junior Excellent als bepaald gekozen omdat deze aanpak op een innovatieve wijze inspeelt op de vaardigheden van de 21e eeuw, zoals het gebruik van social media.

Categorie 2 – IPON – innovatie van het leren Award
De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces, categorie 12 – 18 jaar VO & MBO
Winnaar – Optimaal Digitaal – Malmberg
Optimaal digitaal staat voor een range van nieuwe lesmethodes waarbij docenten zélf de verhouding tussen boeken en digitaal lesmateriaal bepalen. Afhankelijk van hoe digitaal een docent wil lesgeven en wat de ict-voorzieningen op school zijn, bieden de nieuwe lesmethodes verschillende arrangementen aan: van 100% digitaal tot 100% papier. Hiermee wordt iedere docent een passend leermiddelen-arrangement geboden. De jury heeft Optimaal Digitaal als winnaar bepaald, omdat deze aanpak flexibel inspeelt op de digitalisering in het onderwijs met verschillende behoeftes en mogelijkheden die er zijn op het gebied van (digitaal) lesgeven.

Categorie 3 – IPON – gewoon Speciaal Award
Innovatie in het Speciaal Onderwijs – Speciaal Onderwijs
Winnaar – Op Maat Eduware
Met het Op Maat systeem, kan iedereen zelf op maat gesneden pakketjes voor zijn of haar onderwijs maken en uitwisselen. Het pakket is gebruiksvriendelijk en simpel. De leereenheden die gemaakt worden en door iedereen gratis ingezet. Crowdsourcing maakt het product een tool die op maat is gesneden voor het Speciaal onderwijs. De jury heeft Op Maat Eduware als winnaar bepaald omdat zij enthousiast is over de inzet en mogelijkheden die door velen wordt verricht om deze site een plaats te geven in het Speciaal Onderwijs. De bijzondere samenwerking tussen 6 Mytylscholen heeft geleid tot bijzonder product dat nog volop kan uitgroeien.

Categorie 4 – IPON – organisatie van het leren Award
Ondersteunend proces, efficiency – onderwijsbreed
Winnaar – StudyFlow
Zelf deel uitmakend van de huidige netgeneratie heeft een jong team Studyflow opgezet. Studyflow is een online leeromgeving voor het oefenen van de centrale examens. Aan deze omgeving zijn gaming elementen en sociale netwerken toegevoegd. Leerlingen loggen gratis in op de website waar ze voor hen alleen de relevante vakken te zien krijgen en direct kunnen oefenen zonder zelf de antwoorden na te kijken. Aan het einde van de rit krijgen leerlingen een eindcijfer en een analyse van hun sterke en zwakke punten waarna er vervolgens specifiek per onderwerp kan worden door geoefend. De jury heeft StudieFlow als winnaar bepaald als blijk van grote waardering voor dit initiatief waarbij geprobeerd wordt zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van jongeren te staan. Speciale waardering gaat uit naar het enthousiasme om een lastig onderwerp te verpakken in een voor jongeren aansprekende omgeving.

Categorie 5 – IPON stimulerings Award
persoon | organisatie | initiatief met grote betekenis voor ict in onderwijs – onderwijsbreed
Het onderwijs herbergt vele gedreven mensen die ict als een onlosmakelijke component voor de verbetering van ons huidige onderwijs zien. Een onderwijs dat dagelijks worstelt met de snel veranderende wereld. Voorlopers zijn er altijd en overal, maar voorlopers die ook nog de vertaalslag naar de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen maken zijn zeldzaam. Degene die dit jaar de IPON stimulerings Award ontvangt is zo iemand. Net als de eerdere winnaars zet hij zich dag in dag uit onvermoeibaar in. En dat niet alleen vanuit zijn werk, maar vanuit een persoonlijke gedrevenheid en vooral met een eigen visie met betrekking tot ict in het onderwijs. Hij beseft als geen ander dat kinderen, naast de vertrouwde werelden thuis, school en op straat ook in een nieuwe virtuele, digitale wereld leven. Zijn presentaties zijn steeds een ontdekkingsreis naar de onderwijstoekomst, maar wel steeds met als uitgangspunt de actuele, de dagelijkse lespraktijk. Daarnaast voel je bij hem dat versnelling naar die toekomst nog vaak te langzaam gaat. Zijn inmiddels legendarische presentatie met/zonder zijn gitaar (op internet te vinden) is nog steeds een aanrader. Zijn oprechte betrokkenheid bij het leren van kids zorgt ervoor dat onderwijs met behulp van ict permanent op de onderwijsagenda blijft staan. En om met zijn idool Van – the man (Van Morrison) te spreken….no more Schools of hard Knocks, maar Schools of Inspiration. De jury spreekt de hoop uit dat deze Eminent Grise nog lang zijn stempel op het onderwijs blijft zetten. De terechte winnaar van de IPON stimulerings Award 2012 is dan ook
Frans Schouwenburg, sectormanager PO & VO van Kennisnet

Categorie 6 – IPON / Mediawijzer.net Award
Meest innovatieve project mediawijsheid, leerlingen/docenten/opvoeders/organisaties – Onderwijsbreed
Winnaar – De Digitale Nieuwscollage – Nieuws in de klas + Waag Society
De Digitale Nieuwscollage stimuleert leerlingen om actief de actualiteit te bespreken en te verwerken in lessen Nederlands. Gebruik makend van iPads lezen én bewerken zij nieuwsitems van uiteenlopende nieuwsmedia die zij uiteindelijk zelf naar het digibord sturen voor klassikale bespreking. Leerlingen selecteren nieuwsteksten en -beelden, markeren en annoteren deze, bespreken het onderscheid tussen feiten en meningen en discussiëren met elkaar over de betrouwbaarheid van bronnen. Zo combineren zij tekstanalyse met een actieve bespreking van hoe nieuwsmedia te werk gaan in hun berichtgeving. De jury heeft De Digitale Nieuwscollage, bepaald, omdat het m.b.v. nieuwe technologieën jongeren op positieve wijze laat ervaren wat nieuwsmedia hen te bieden hebben.

This entry was posted in ICT and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.