Binnenklimaat scholen

imageTijdens de raadsvergadering van 6 maart j.l. stemde D66 voor het programma onderwijshuisvesting 2012. Onderwijs wordt door D66 beschouwd als één van de belangrijkste taken van de overheid. Wij investeren zo in onze toekomst. Onze gemeente heeft niet meer invloed op het onderwijs dan mee te besluiten over de huisvesting. Als fractie maakte D66 zich zorgen over het binnenklimaat. (Zie ook Arbo) In het belang van onze schoolgaande jeugd lijkt het D66 van belang om in de gemeente Winsum nog eens goed naar het binnenklimaat van de scholen te kijken.

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.