Motie kinderpardon

imageLandelijke thema’s horen niet in de gemeenteraad. Dat geldt ook voor thema’s,  waar je als fractie sterk bij betrokken bent. In de raad van Winsum gebeurde het nu voor de tweede keer dat een ministerie tot ‘iets’ wordt opgeroepen.
De gemeenteraad is, naar mening van onze fractie,  daar niet voor aangesteld.

Na het aannemen van zo’n motie, gaat er een brief naar het betreffende ministerie met een postzegel er op. Derhalve noemen we zo’n motie dan ook een postzegelmotie.

Ook tijdens afgelopen raadsvergadering (21 februari ) werd een dergelijk soort motie door Groen Links ingebracht en ook daar had onze fractie in principe tegen willen stemmen.
Maar deze keer betrof het echter de motie ‘Kinderpardon’. D66 vindt, net als alle andere Winsumer partijen, dat  het terugsturen van asielkinderen naar het land van hun ouders, een land, dat ze niet kennen, een ernstige schending is van de mensenrechten. In de ingebrachte  motie wordt het college gevraagd bij de minister voor Immigratie en Asiel aan te dringen op een kinderpardon in lijn met het wetsvoorstel van Spekman (PvdA) en Voordewind (CU).

In dit wetsvoorstel wordt een structurele oplossing geboden voor asielkinderen, die buiten hun schuld zo lang in Nederland zijn, dat zij hier  als ‘geworteld’ kunnen worden beschouwd. Omdat het onzeker is of dit voorstel landelijk een meerderheid zal halen, worden in veel gemeenten momenteel dergelijke moties ingediend.

imageDaar het hier een zeer humane zaak betreft, moest het principe van ‘geen landelijke moties’ deze keer in de raad wijken. Dus een postzegel erop en naar Den Haag.

Teken het kinderpardon: http://www.kinderpardon.nu/petitie.php

uit de raad van 21-2-2012

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.