Betere samenwerking in BMW

imageDe samenwerking tussen de drie gemeentes Bedum, Winsum en de Marne werd vorig voorjaar bezegeld met een convenant. Helaas loopt het proces waarin de gemeentes zitten niet erg vlot. Zo is de gemeente Bedum er alleen op uit om alleen aan haar eigen belang te denken, wil de gemeente De Marne snel verder en zit Winsum er tussenin. Of het nu een gemeentelijk herindeling, een fusie of een ambtelijke samenwerking wordt, is voorshands niet helder. Erger nog, de drie gemeenten geven er helemaal geen blijk van aan te sturen op een snel en soepel proces.
De eigenheid van ieders woonomgeving zal volgens D66 bij een sterke gemeentelijke organisatie niet verdwijnen. Daarvoor is een krachtig ambtelijk apparaat noodzakelijk. D66 pleit er in onze gemeente dan ook voor om zo snel mogelijk naar een sterke organisatie te gaan.  Vanuit de provincie wordt dit streven van harte ondersteund. Landelijk staan wij als partij voor grote gemeentes, gemeentes (meer dan 50.000 inwoners) die in tegenstelling tot kleine ambtelijke organisaties de inwoners van die gemeenten de juiste dienstverlening kunnen leveren. De evaluatie m.b.t. de huidige stand van zaken is dan ook erg teleurstellend.

This entry was posted in Politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.