OFFICE 365

tool 62 uit BoekTweePuntNul

imageMicrosoft Office 365 is een versie van MS Office volledig gehost in de Cloud. Het bestaat uit modules die we kennen van Microsoft Office Professional (Word, Excel, PowerPoint, One Note, Publisher, Access, InfoPath en Outlook) die dus volledig via een browser te bedienen zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid voor e-mailmanagement met Exchange Online en kan er gebruik gemaakt worden van Sharepoint Online en Lync Online (voorheen Office Ommunication Server). Deze laatste maakt instant messaging en video conferencing binnen de organisatie mogelijk. Later (waarschijnlijk in 2012) wordt het mogelijk om Microsoft CRM te integreren.
Op Office 365 kan door de Microsoft-partner extra functionaliteit worden ontwikkeld.
Met Cloud Computing is een trend ingezet die zeker gevolgen zal hebben iedere organisatie, ook op het vlak van reductie van IT-kosten. Doordat er geen software meer on-site geïnstalleerd hoeft te worden zullen projectkosten dalen. Ook zal er minder geïnvesteerd hoeven worden in server hardware. Maar de grootste besparing zit wellicht op het punt van support. Met Cloud Computing is er geen software meer nodig op de computer van iedere gebruiker en kan er daarom veel minder mis gaan dan met allerlei lokale Office installaties die vaak ook nog verschillen in versie.
Als we met een server voor Exchange de kosten vergelijken is te berekenen dat een switch naar Office 365 een organisatie met 20 gebuikers na 3 jaar een besparing zal opleveren van ruim € 14.000,-. Er vanuit gaande dat het je organisatie een server uitspaart.
(beschrijving van: http://www.software-company.nl/office-365/)

Links

tool uit: image

This entry was posted in Webtools and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.