DE BEVLOGEN RECREATIEPIONIER VAN WINSUM

Door: Door Michiel Hagdorn en Tom Rustebiel (gepubliceerd in Groeninga, provincieblad D66, dec 2011)

imageAan de rand van Winsum, vlak onder de brug waar de provinciale weg het Winsumerdiep oversteekt, ligt Marenland Recreatie. Het maakt gebruik van Groningens sterke punten: je kunt er overnachten, met groepen terecht en een boottocht maken door Winsum en het weidse landschap. Ondernemer Kees Douma vertelt over zijn ervaringen met de verschillende Groningse organisaties en politiek-bestuurlijke instellingen waarmee hij te maken heeft.


 

Eigenlijk is Douma niet ontevreden. ‘Het kan altijd beter ” is zijn commentaar. ‘En het hangt ook van jezelf af. In mijn jaren als recreatie-ondernemer heb ik geleerd, dat je niet moet afwachten tot alles vanzelf voor je wordt geregeld. En bovendien moet je zorgen dat je zelf ook actief deelneemt aan het plaatselijke gebeuren, om daannee goede contacten te krijgen. Zo ben ik voorzitter geworden van de plaatselijke ondememersvereniging, die regelmatig met de gemeente overlegt over zaken waarmee we ons dorp op de kaart kunnen zetten: dat is goed voor Winsum en ook goed voor alle bedrijven die hier zijn gevestigd.’

Hoewel Douma over het algemeen positief gestemd is over de politieke en bestuurlijke organen waarmee hij als ondernemer te maken heeft, stuit hij toch ook regelmatig op problemen. Zo wordt dit jaar de brug over het Verbindingskanaal in Winsum opgeknapt, zonder dat daarbij de doorvaarthoogte wordt verhoogd. Voor Marenland Recreatie is deze verhoging van belang: niet zozeer voor de kleine kano’s maar wel voor de wat grotere boten. Daarbij merkt Douma dat er in het openbaar bestuur nauwelijks wordt gedacht aan de gevolgen voor zijn bedrijf. En niet alleen voor Marenland: ook in de nieuwbouwwijk De Brake wordt voor de bewoners, die immers allemaal een steiger met eigen boot hebben, niet voorzien in een goede doorvaart. Douma heeft de gemeente al gewezen op deze aspecten, maar heeft ervaren dat de instanties hier nauwelijks aandacht aan geven; hij is nog altijd in afwachting van antwoord.

Reitdiepdal
En dan heeft Marenland, een middelgroot bedrijf dat op hoogtijdagen enkele honderden gasten bedient, ook met allerlei regelgeving te maken, van brandweervoorschriften tot het bestemmingsplan. Nu eens wordt Douma geconfronteerd met gebrek aan soepelheid, dan weer ondervindt hij dat men tegemoetkomt aan zijn specifieke situatie: ‘Het verschilt per keer, en ook is de ene ambtenaar nu eenmaal gemakkelijker dan de andere. Men wil best wel meedenken, maar heeft zelf ook te maken met andere partijen.’

Koninkrijkjes
En van die partijen zijn er nogal wat: als er iets te beslissen valt in of rondom Winsum, is er altijd een reeks organisaties betrokken: niet alleen het Winsumer gemeentebestuur, de provincie Groningen (de Gebiedscommissie Reitdiepdal) en het Rijk (de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), maar ook het Waterschap, belangenorganisaties als het Groninger Landschap en niet te vergeten de boeren uit de omgeving. Allemaal hebben die hun eigen visie en belangen. ‘Het zijn soms net koninkrijkjes,’ aldus Douma, ‘die zich vooral sterk maken voor hun eigen zaak en daarin voorbijgaan aan andere belangen.’ Dat is voor hem nog het lastigst: het woud aan instellingen en organisaties waarmee hij als ondernemer te maken heeft, en waarin het moeilijk is overeenstemming te bereiken. Rijk hoeft hij er niet van te worden, laat Douma weten. ‘Als ik dat zou willen, was ik wel iets anders begonnen.’ Maar voldoening geeft het hem wel: ‘Mijn vrouw en ik moeten er hard voor werken om als bedrijf ook aan alle financiële verplichtingen te voldoen, we hebben uiteindelijk hoge lasten. Maar het geeft ons wel veel voldoening zo’n mooi bedrijf te hebben. En ook al komen we oorspronkelijk niet hier vandaan maar uit Loppersum, we vinden het hier in Winsum toch heel prettig: Met trots laat hij het terrein zien van Marenland Recreatie, met het grote terras, de aangemeerde boten, de trekkershutten, en achter beschermende hagen, pal ernaast, het weidse Groninger landschap.

Aad van der Drift is namens D66 raadslid in de gemeente Winsum en hij kent Kees Douma persoonlijk. ‘Marenland en Ad Noren in Garnwerd zijn de enige grote toeristische bedrijven in Winsum. Er zijn nu en dan wel eens wat andere pogingen gedaan om iets te ontwikkelen, maar het komt niet echt van de grond. Het is geen focus van de gemeente, en de competenties van het gemeentelijk apparaat zijn niet op toerisme gericht.Van der Drift kan zich de klachten van Douma wel voorstellen. ‘De gemeente doet hard zijn best om vriendelijker te worden richting ondernemers. In de meest recente MKB-lijst stond Winsum in de onderste regionen, maar of dit college van PvdA, Groenlinks en Gemeentebelangen dat wil? “De focus op toerisme moet ook vanuit ondernemers komen’, meent Van der Drift. Winsum ligt bijvoorbeeld aan het Pieterpad. Winsum zou een perfecte eerste overnachtingsplek voor de wandelaars kunnen zijn. Maar dan moeten de ondernemers dat wel op het pad aangeven. Bovendien hebben we met het Reitdiepdal rondom Garnwerd een uniek stukje Nederland. Met meer overnachtingsmogelijkheden is dat een prachtgebied voor weekendrecreatie. Maar we zijn helaas slecht in het verkopen van onze eigen gemeente.

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.