D66 Winsum wenst iedereen een mooi en gezond 2012.

2012Terugblikkend kan worden gezegd dat 2011 het jaar van de N361 was. Er werd verder in Winsum een heel klein beetje bezuinigd. Maar er waren vooral veel en vaak erg lange raadsvergaderingen.
Is er dan niet meer gebeurd in de Winsumer raad? Natuurlijk wel, de agenda zit bij tijd en wijle behoorlijk vol. Ook het komende jaar wordt dat niet veel minder. Het verhaal rond de N361 wordt mogelijk nog niet afgerond, want de realisatie van deze weg verdient behoorlijk wat aanpassingen. Ook de overheveling van rijkstaken naar de gemeenten heeft in 2012 nog heel wat voeten in aarde. Het wordt een hele klus om de eigen begroting op orde te houden en daarnaast ook nog eens de taken van de landelijke overheid uit te voeren. De invloed van een raadslid is daarin maar beperkt. 
Komend jaar komt er gelukkig wel enige duidelijkheid. Ik denk daarbij vooral aan het Boogplein, waar het er zo langzamerhand toch echt wel eens van moet komen, al vrees ik dat er op die plek eerder een ijsbaan vertier voor de bevolking levert dan dat er een heipaal wordt geslagen.  

De N361 komt de komende tijd zeker aan bod, net als een ander regionaal verschijnsel: de samenwerking met onze buurgemeenten. Winsum, Bedum en de Marne zijn te klein om zelf alle diensten die ze opgelegd krijgen, uit te voeren. Een grote krachtige organisatie is daarom zeer wenselijk. Hoewel dat ten koste gaat van de eigenheid, komt het ten goede aan de inwoners van ons gebied, en als raadslid doe ik het daarvoor.
Het dorp Winsum heeft nog een extra probleem,  de Onderdendamsterweg. Aanpassen is zeer gewenst, maar een ontsluiting Ranum – de Braake noodzaak. Het vele verkeer moet om het dorp heen en niet er door.  

Bezuinigingen zijn de komende jaren schering en inslag. Hoewel daar al een voorzichtig begin mee is gemaakt, zal de situatie in ons land ernstiger en soberder worden. Dat treft ook een gemeente als de onze. Geen ‘leuke dingen’ meer voor de mensen, maar verder ‘de broekriem aanhalen’. Uiteraard houdt de D66 fractie rekening met diegenen, die niet zo heel veel gaatjes meer in zijn riem over hebben.

Een ander punt, waar de gemeente Winsum niet scoort, verdient zeker de aandacht, te weten de positie van MKB en de OZB. Op beide punten scoort Winsum niet best. Bij veel bedrijven staat deze gemeente te laag aangeschreven en bij de OZB zitten we in de hoogste regionen. 
Winsum is een top gemeente qua natuur en cultuurhistorie. Het landschap, waarvan wij deel uitmaken, is schitterend, het bevorderen toerisme is dan ook hard nodig. Goed voor de werkgelegenheid en goed om anderen te laten meegenieten.

Raadsfractie en steunfractie D66 (ook verschenen op de website www.d66winsum.nl)

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.