Waterschappen: onjuiste gegevens

imageHet bericht dat opheffing van de waterschappen tot 550 miljoen (elders 300-400 miljoen) euro per jaar zou opleveren, berust op onjuiste gegevens. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijks Universiteit Groningen (COELO) maakte vorig jaar gehakt van deze, uit provinciale kring  stammende, cijfers:

Het werk van de waterschappen: de zorg voor veiligheid en voldoende water moet toch gebeuren. Het is een illusie dat dat veel goedkoper kan.

 

Afspraken Bestuursakkoord Water

Over de, door de Tweede Kamer gewenste vermindering van de bestuurlijke drukte zijn met het kabinet in het recente Bestuursakkoord Water reeds afspraken gemaakt. Zo zal, net als bij de Eerste en de Tweede Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden, ook het aantal waterschapsbestuurders verder worden teruggebracht. Door eerdere reductie en door de fusies van waterschappen is het aantal waterschapsbestuurders de afgelopen jaren overigens al sterk terug gelopen.

Aparte organisatie voor goed waterbeheer

Uit recent internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is gebleken dat veel andere landen aparte regionale waterorganisaties kennen. De Nederlandse waterschappen zijn in zoverre niet bijzonder.

Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat een eigen belastingdienst en betrokken bestuurders belangrijke elementen zijn om tot een goed waterbeheer te komen. Veel landen hebben recent problemen gehad met het waterbeheer. In Nederland zijn dergelijke problemen er de laatste jaren niet geweest.

Haaks op internationaal perspectief

Het opheffen van waterschappen levert financieel gezien weinig op, vermindert de bestuurlijke drukte minimaal en staat haaks op het internationale perspectief. In plaats van zich te verliezen in reorganisatiediscussies, treffen de Nederlandse waterschappen liever maatregelen om de bevolking en het bedrijfsleven droge voeten te kunnen blijven verzekeren.

Waterschappen en interprovinciaal overleg (IPO)

Er is sinds de afgelopen zomer  (Bestuursakkoord water ) rust in de verhoudingen tussen provincie en waterschappen gekomen. Wat is nu de reden om die rust met een motie weer te verstoren.

Dat zegt Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij is verbaasd dat na de D66 motie om de waterschappen op te heffen, de discussie opnieuw de kop opsteekt. Bij de vorige verkiezingen is dit onderwerp uitvoerig besproken. Het werk van de waterschappen: de zorg voor veiligheid en voldoende water moet toch gebeuren. Het is een illusie dat dat veel goedkoper kan.

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.