N361 tracé verbeteren

image_thumb_thumbWij wilden het tracé zoals voorgesteld in januari van dit jaar niet. De voornaamste reden waren voor ons de aantasting van het landschap, de hoge kosten en de nauwelijks verbeterde veiligheidssituatie in de bebouwde kom van Winsum.
Dat de raad afwijzend stond ontslaat het college er niet van om de belangen van onze bevolking te blijven behartigen. Wat is er tegen om pro-actief te reageren?

Hoewel D66 goed begrijpt dat het college zeer teleurgesteld was in het resultaat is het vreemd dat een broedende kip zolang op haar kuikens wacht en de andere kant op kijkt als de gedeputeerde met een voorstel komt. Hoe het ook is, wij zijn in elk geval van plan u van harte te steunen om verder te ontsluiten en de weg veiliger te maken. Het is dan ook goed te lezen dat het college zegt dat zij deze veiligheid hoog in het vaandel heeft en dat daarvoor ten allen tijde de nodige middelen beschikbaar zouden moeten zijn.

Ik vraag mij af of het college een recente inventarisatie heeft van de knelpunten en er al over nagedacht heeft hoe deze op korte termijn op te lossen. Mocht die inventarisatie er niet zijn dan mag ik aannemen die er snel komt. Wellicht kan de belangengroep N361 u helpen met die inventarisatie.

Met de 51 miljoen uit provinciehuis moet het oplossen van de problemen kunnen. Verkeersveiligheid en leefbaarheid gaan ons ter harte.

Uit de verslagen van het overleg met de provincie haal ik niet direct een enthousiaste houding om te komen tot alternatieven.
De raad kan verweten worden die weg niet te willen, aan u de eer en inzet om met een visie te komen waar wij als raad mee verder kunnen. Desnoods helpen we u een handje om tot een mooie visie te komen.

Helaas werd een motie van VVD, CDA en D66 tijdens de raadsvergadering van 11 oktober niet door de andere partijen gesteund. Daardoor was er geen meerderheid om samen
met de buurgemeentes Bedum en de Marne te komen tot een gezamenlijke aanpak voor een veilige en integrale ontsluiting van ons woongebied.
D66 is om verschillende redenen voorstander van grotere gemeentes in de provincie Groningen en vindt intensievere samenwerking met de beide buurgemeentes noodzakelijk.

Om toch als raad met één stem te spreken, deed D66 daarna een oproep aan de oppositiepartijen om een plan van de coalitie te steunen waar het ging om:
* een voortvarende aanpak van het knelpunt Ranum/Mensingeweer
* de aanleg fietspad Baflo – Eenrum
* de aanleg fietspad-plus Winsum – Groningen
* het knelpunt Onderdendamsterweg
* het bestemmen van de eerder door de provicie Groningen gereserveerde 51 miljoen euro voor de verbetering van de infrastructuur in Noord-West Groningen.

raadsvergadering 11 oktober 2011

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.