D66 tegen huidige vergaderstructuur

image_thumb_thumb_thumb

D66 stemde tijdens de raadsvergadering van 25 oktober tegen aanpassing van de huidige vergaderstructuur van de raad.
Onze partij beoogt meer betrokkenheid van de inwoners in onze gemeente. Helaas lukt dat niet met de aangenomen verordening.
Omdat burgerparticipatie van groot belang is in de lokale democratie, zoekt D66 naar allerlei wegen om meer burgers te betrekken bij besluitvormingsprocessen.
Helaas schafte de Winsumse raad in het verleden de zogenaamde commissiestructuur af. Het ziet er niet naar uit dat deze op korte termijn terug komt. Moeizaam wordt er nu naar een andere manier gezocht om de lokale democratie te stimuleren.
Burgers, die betrokken zijn bij diverse onderwerpen, hebben nu alleen maar de mogelijkheid van inspreken in de raad. Hoewel dit, op zich, een prima zaak is, kan er volgens D66 nog meer. Hierbij valt te denken aan klankbordgroepen, waarin burgers het bestuur van advies kunnen dienen.
Zolang er nog geen nieuwe, heldere structuur is, waarin de burger duidelijk wordt gehoord, pleit onze partij daarvoor. Alternatieven, waardoor er geen brede inspraak tot stand komt, kunnen rekenen op een tegenstem van D66.
De raadsvergaderingen van Winsum kennen een informerend, opiniërend en besluitvormend deel. Raadsleden spelen hierbij de hoofdrol. Tijdens deze bijeenkomsten is er een kleine rol voor de inwoners van de gemeente weggelegd. Ze kunnen tijdens de vergaderingen inspreken.

Commissies waaraan ook niet gekozenen deel kunne nemen kan voor onze gemeente wel eens een goed middel zijn om betrokkenheid te vergroten.  Lees hier het VNG bericht van 24 oktober 2011.

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.