RAAD 8 maart 2011

clip_image001

  • Kleedaccomodaties Winsum west
  • Winsum Oost

 

 

Voorstel beschikbaar stellen krediet kleedaccommodaties en toegangspad.

imageD66 vindt het vreemd dat het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de hockeyvelden zo moeizaam tot stand komt. Het gaat om de laatste vinkjes die nog moeten worden afgestreept. Die vinkjes behelzen nog slechts een aantal zaken. Steeds maar weer wordt er over de aard van de wegbedekking van het lange pad naar de velden ‘gestoeptegeld’. Het lijkt er langzamerhand op dat die ‘stoeptegels’ het belangrijkste onderdeel van het voorstel vormen.

Maar het is natuurlijk veel beter om de hoofdlijnen in de gaten te houden, zodat de raad zich niet in dit soort details hoeft te verliezen. Wel vreemd is en blijft het voorstel van het college om de helft van het belastingvoordeel wegens ‘braaf gedrag’ aan de hockeyclub en DWA beschikbaar te stellen.

Winsum Oost
imageAls raad krijgen wij een voorstel voor een nieuwe woningbouwlocatie, Winsum Oost.
Het gaat om een gebied van ca. 17 ha voor 260 woningen: een nieuwe wijk aan de rand van het dorp. In het volgebouwde Winsum met zijn snel gegroeide bevolking lijkt dat een waardevolle ontwikkeling. Wie bouwt voor de toekomst, moet daar rekening mee houden. Maar de Winsumer bevolking groeit niet, groeit al jaren lang niet. De prognoses op dat vlak zijn dan ook niet erg positief. Jarenlang schommelt het inwonertal rond de 14.000.

Vanaf 1990 is er nauwelijks groei, in een verkenning van de Regiovisie uit 2007 (http://ursi.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/ResRep/2007/323/323.pdf) is sprake van een schakelgemeente. Op basis daarvan is wellicht in 2008 bedacht dat Winsum Oost een mooie optie voor woningbouw zou zijn. Maar: College: wees bewust van het feit, dat waar huizen staan, er niet vanzelf wordt gewoond.

De dorpsvisie 2005-2010 is van 2004 (http://www.winsum.nl/gemeente/winsum/Navigatie.nsf/ada4f19df2a186e7c1256cef003f8271/a8e6cf089a8f6b14c1256e8c0025ad0d!OpenDocument).

Hierin gaat men nog uit van een flinke toename van de bevolking. Dat mocht: de cijfers van het CBS uit 2006 waren nog zeer gunstig. http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/BA23E822-6196-40EF-BB53-F6871EF06C09/0/Winsum.pdf

Inmiddels is er een kentering ingetreden en er valt er te verwachten dat er minder, veel minder huizen nodig zijn dan in de achter ons liggende jaren.

Geheimhouding en vergaderen over deze materie achter gesloten deuren kan sporadisch nodig zijn. Het lijkt ons niet verstandig dit te pas en te onpas te doen. De stap van vertrouwelijk naar geheim is voor onze fractie onduidelijk en vreemd. Na het betreffende stuk te hebben gelezen, kom ik tot de conclusie dat er niet veel opzienbarends in die geheime stukken stond. Het waren overigens wel erg veel kleine, lastig lezende, cijfertjes in spreadsheets. Om die helemaal te kunnen begrijpen is er wellicht een ‘Winsileak’ nodig, zodat experts hun mening kunnen geven.

Vooralsnog en zonder heldere toelichting over het hoe en waarom van de geheimhouding stemt mijn fractie tegen het voorstel.

In een zeer verhelderend stuk in het Dagblad van het Noorden van donderdag 3 maart, geeft de heer de Weijs aan dat de gemeente is klemgezet. De gemeente als commerciële partij. De klem van de gemeente is eenvoudig open te krijgen als deze niet op eigen kosten en voor eigen risico een nieuwbouwavontuur aangaat.
D66 vraagt zich overigens wel af waarom de wethouder dit bij de hypotheekverstrekking in 2010 niet gewoon onder ogen heeft gezien.

Een aantal links naar informatie over de Wet Voorkeur Gemeente is hier te vinden:

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.