Reactie D66 op visienota bezuinigingen

VisieAls reactie op de Visienota Bezuinigingen, die het College van B&W presenteert, deelt D66 mee het met de strekking eens te zijn, maar het stuk niet kan zien als een visie, waar ze achter kan staan. Het is meer een beginselverklaring.

Voor ik dieper inga op het stuk, moet het me van het hart dat de Raad wel heel erg lang heeft moeten wachten op dit stuk, met aandacht voor de meer dan noodzakelijke bezuinigingen.
Het College presenteert de daadwerkelijke gevolgen van de bezuinigingen helaas pas tijdens de behandeling van de kadernota in juni: dat is ruim een jaar en drie maanden na de verkiezingen.
Voor D66 heeft dat veel te lang geduurd. Nog erger is het dat Winsum pas in 2012 overgaat tot daadwerkelijke aanpassingen in het financiële beleid. Tot die tijd wordt er slechts hier en daar wat aangepast of bijgeschaafd en voorzichtig uitgegeven.

In het voortraject naar deze visienota zijn er twee bijeenkomsten met ambtenaren en raadsleden geweest in, voor pers en publiek afgesloten, ruimtes in het gemeentehuis en bij Beuving te Baflo. D66 kon zich niet vinden in het besloten vergaderen over dit thema.
Hoewel er tijdens die sessies niets werd besloten is het College wel van mening dat de politieke partijen de bezuinigingen bij de achterban moeten gaan uitleggen, terwijl het College dat zal gaan doen bij instellingen.
Ook hier is D66 het niet mee eens. Ze vindt dat het College, dat met bezuinigingen komt, zelf met ‘het water voor de dokter moet komen’ en dat niet bij de Raad mag neerleggen.

Dan nu de visienota
Zelden kregen we een zo plezierig stuk in handen.
Lof voor de samensteller.  Het las als het ware als een roman.
Vooral de vraag ‘Wat voor soort gemeente wil Winsum zijn? viel erg goed bij ons.
Met bijna alles, wat in dit inleidende stuk stond,  waren we het eens, sterker nog: we konden het er zelfs niet mee oneens zijn.
Ik wil u nog wel verklappen dat ik soms even het gevoel had, dat ik het verkiezingsprogramma van D66 zat te lezen. Maar dat was natuurlijk niet zo.

Maar nu komt de aap uit de mouw. Nagenoeg alle onderwerpen, die verder worden behandeld gaan al zoals ze gaan. Het gaat niet om iets nieuws. Wat gebeurt, moest ook gebeuren. ‘Het krabt niet waar het jeukt’.  Het wordt ons overigens ook niet duidelijk waarop nu zal worden bezuinigd. Dat dat moet gebeuren staat overigens wel vast.

Tijdens het lezen van de Visienota bekroop ons verder een vreemd gevoel. Het leek soms op het verhaal, dat ouders aan hun kinderen vertellen:  ‘Je krijgt vanaf nu minder zakgeld, maar wees er maar blij om; nu mag je zuinig aan gaan doen, je mag ook zelf gaan verdienen, maar ….als je te weinig hebt, dan helpen we je toch’. Hoe wil het College daadwerkelijk gaan bezuinigen?

In het stuk word een aantal suggesties gedaan waar wat te halen zal zijn.
D66 mist daarbij helaas enkele zaken, die op korte termijn tot structurele besparingen kunnen gaan leiden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samenwerking in de afvalwaterketen samen met Waterschap Noorderzijlvest en het onderbrengen van de inning van de gemeentelijke belastingen b.v. bij Hefpunt. Als tot beide zaken wordt besloten, dan is Winsum al verzekerd van structureel minder kosten per jaar: besparingen dus.

This entry was posted in Politiek and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.