CAMPAGNE D66 Provinciale Staten verkiezingen 2011

Binnen één jaar 3 verkiezingen is te merken aan de campagnekas van onze plaatselijke partij. Die is dankzij donaties van de plaatselijke leden net niet helemaal leeg, maar veel zit er ook niet meer in. Politiek is liefdeswerk op basis van overtuiging, dus wordt er zeer regelmatig om een donatie gevraagd.
In juni 2009 waren er verkiezingen voor het Europees parlement, in maart 2010 voor de gemeente, juni 2010 de landelijke verkiezingen en nu in de winterse natte sneeuw kilte is de provincie aan de beurt en direct daarna de eerste kamer.

Uiteraard is het landelijk van belang zo sterk mogelijk in de eerste kamer naar voren te komen. Democratie speelt zich immers in alle geledingen van de maatschappij af en de eerste kamer weet bij tijd en wijle nog wel eens zijn tanden bloot te leggen.

Al met al redenen genoeg om de landelijke politici in onze provincie te ontvangen. Alexander Pechtold zou om die reden dan ook op 11 februari 2011 naar Groningen komen. Samen met een groep vrijwilligers, zeg maar het flyervolk, zwerven wij om de landelijke voorman heen. Overigens is dit een uitgelezen manier om met hem in contact te komen, dus meldde ik me om 5 uur bij het provinciehuis aan. Wie het kolenhok kent waar onze eenmansfractie daar zijn werk moet doen weet dat dat geen plek is om alles te verzamelen. Gelukkig was er een ietwat grotere ruimte beschikbaar om jassen en folders te verzamelen.
Enthousiaste medewerkers van elders uit het land, onderweg met de campagnebus, sloten zich vriendelijk aan. Niet helemaal handig liep zo een zeer grote groep witgejaste D66-ers door de stad om vlak voor sluitingstijd het winkelende publiek op de hoogte te stellen van de standpunten van onze partij. Er waren drie soorten folders die we konden uitdelen, op iedere flyer stond een kandidaat.
Piet, Paula of Tim, waarschijnlijk komen alle drie in de Staten. Op basis van de huidige verwachtte verkiezingsuitslag is dat wel te hopen. Vreemd wel, de mensen kiezen niet gemeentelijk, provinciaal of Europees maar kijken altijd naar de standpunten die het liefst nog door de partijleider worden verwoord. Die partijman heeft dan wel de juiste trui, broek of schoenen nodig om zichzelf kenbaar te maken.

Vreemd genoeg werd ik ondanks de kortstondigheid van het flyer uitdelen toch nog redelijk te woord gestaan. Veelal namen de mensen snel een standpunt in, pesterig met de kreten “Ik stem wel, maar lekker op …..”, of “Wel koud vandaag, ik zou naar huis gaan” tot botweg “Nee!”. Ook kwamen serieuze onderwerpen aan bod, Kunduz, Forum, nachtelijke vliegtochten. Ik meen dat de vlotte, korte methode het beste zou zijn. Met grap en kwinkslag iemand kort confronteren. Veel mensen die op dit late moment nog op straat lopen hadden weinig trek in een discussie. Folder mee, grapje en zie met een glimlach liepen ze weg, denkend aan ons, wie weet stemmend op ons. Op het Groninger station verscheen rond 18.00 u Alexander Pechtold samen met Kees Verhoef. Beiden hadden eerder deze dag in Marum de plaatselijke ondernemersvereniging toegesproken. Met flinke pas en zeer kordaat zorgde de voorman van D66 dat de folders werden uitgedeeld. Geen weigeraar te vinden, want hoewel het al donker was en de verlichting in de Gelkingestraat ’s avonds sfeervol maar niet overdadig kon worden genoemd, zag je soms verbaasde gezichten na ontvangst van de flyer….dat was toch?! De wolk witte jassen van veelal jonge partijleden leerde zo in ruim een half uur hoe je flyers kwijt kon. Nu maar hopen dat er op 2 maart ook gestemd wordt op ……..D66.

Vrijdag 11 maart was het weer prachtig, toen ik de volgende dag in Sauwerd arriveerde snoepte de zaterdagochtend de laatste stukjes droogte nog mee. Niet lang, want al snel begonnen er spaarzame sneeuwvlokken te vallen. Voor Supermarkt Attent, langs de N361 begonnen we met flyeren. Ondanks de zaterdagochtend was het er niet echt druk. De hele tijd dat we er stonden liepen er wel regelmatig mensen naar binnen, door de geringe gang was er zeker tijd voor een praatje. Zo dicht langs een politiek gevoelig onderwerp als de N361 staande moest er toch wel een discussie komen. Zoals te verwachten kwam die er ook een vrouw gaf aan dat het zo niet langer kon. Op de achtergrond reed af en toe een auto, maar ze doelde klaarblijkelijk op een tractor. Die mensen moeten ook werken, dat weet ik wel, maar waarom rijden ze over deze weg tussen 7 en 9 uur ’s ochtends. Vlak voor we opbraken kwam er nog een meneer die aangaf op Groen Links te stemmen. Hij was politiek boos over de merkwaardige rol van oud-collegeleden bij de weg. Verder vond hij dat deze weg om een paar minuten tijdswinst geen al te grote en ingrijpende veranderingen nodig had.

Op weg naar Attent in Ezinge veranderde de sneeuw in natte drab. Vlokken werden druppels. Gelukkig hielden de posters het op de auto nog vol. Een beetje vertoon is natuurlijk wel zo goed. De Torenstraat in Ezinge werd pas echt koud, wind en natte sneeuw. Om te flyeren een ideale locatie. De dorpssupermarkt werd volop bezocht. Ook de tegenover gelegen bakkerij kon zich in vele belangstelling heugen, wij konden prima flyeren. Voor een praatje was helaas weinig tijd beschikbaar, te nat te koud. Op een enkele persoon na vond iedereen het aardig om kennis te nemen van onze partij. Een weigeraar werd door een dorpsgenoot gevraagd alsnog een folder aan te nemen. De hardgrondige weigeraar gaf aan politici niet te vertrouwen en ging heen. Hoewel iedereen erg vriendelijk was in Ezinge, bekroop mij met het natter worden van de folders wel een beschaamd gevoel. Je kunt mensen toch geen nat papier meegeven. De oplossing daarvoor is even simpel als droog, neem een papiertje midden uit de stapel.

De volgende halte werd Baflo, de plaatselijke COOP is druk. Mensen rijden af en aan, zelfs wethouder financiën en fractievoorzitter Groen Links maken kennis met onze partij. Het kost nog enige moeite de folders aan hen te slijten, maar ze doen sportief mee, voor de kinderen zelfs nog een ballon. Inmiddels heeft de regen zijn tol geëist. De posters zijn van mijn auto afgespoeld.

De laatste fase is Winsum, de hoofdkern. Eerst komt Tim Zwertbroek (nr. 3 op de lijst) en iets later lijsttrekker, Piet de Vey Mestdagh. Volop wordt er voor de zeer drukke C1000 geflyerd. Het tijdstip is ook goed gekozen. Dat is te merken aan het hok met winkelwagentjes. Deze is permanent leeg. Ook in de natte korte gesprekken worden de N361 en de gevolgen van nieuwbouw en krimp naar voren gehaald. Wellicht luister ik selectief, maar niemand betreurde het echt dat die weg er in de voorgestelde vorm (4+ variant) er niet komt. Ook de fractievoorzitter van de VVD die we later in het dorp treffen beaamde dit.
Na de dorpswandeling delen we ook bij de Spar nog het e.e.a. uit. Hoewel we daar overdekt staan is de kou en wind niet erg prettig te noemen. De opening van de campagne in Noord Groningen sluiten we af met een warme mok chocomelk in de Karper.

[flickr-gallery mode="photoset" photoset="72157626040937728"]

This entry was posted in Politiek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.