WizTeach

Recensie door Jolien Vennink en Aad van der Drift

WizTeachHet software-programma WizTeach zou je kunnen omschrijven als interactieve software bestaande uit een groot aantal digitale gereedschappen voor het digibord. Aad van der Drift (werkzaam in het VO) enJolien Vennink (leerkracht in het PO en werkzaam als trainer digiborden) schreven onafhankelijk van elkaar een exclusieve recensie voor onderwijsICTnieuws.nl.


Aad van der Drift:
Na de installatie en het opstarten van dit programma verschijnt er in de rechter-bovenhoek van je scherm een groene vlek met daarin icoontjes. Voor een handleiding bezocht ik de website van Wizteach.nl, daar kreeg ik onderstaande mededeling. Uiteindelijk stond op wizteach.com een Ned. handleiding.

WizTeach

Van de Wizteach.com site werd ik echter niet vrolijk. Kromme zinnen als hieronder duiden op een slechte Google vertaling. De aanbieder in Nederland neemt niet eens de moeite om de kromme zinnen aan te passen. Een veeg voorteken. Een stukje van de website van Wizteach

WizTeach

Er zijn handleidingen in 21 talen, de uit 59 pagina’s bestaande Nederlandse vertaling is gelukkig wel gewoon te lezen. Bij Wizteach gaat het om software voor digiborden, maar dan eenvoudig opgezet en per vak voorgekookt. Als aardrijkskundedocent aan mij de taak om de aardrijkskundemodule eens nader te bekijken. Alvorens dat te doen nog een paar algemeenheden over de Wizteach software. Het is de bedoeling om met deze software een aantrekkelijk digibord te maken. Achtergronden zijn aanpasbaar, lijnen kun je recht trekken en er zijn ook schermopnamemogelijkheden. Kortom, alles wat zo kenmerkend is voor alle digibordsoftware zit in dit programma.

WizTeach

De manier van activeren is anders dan gewend, dit gaat via bovenstaande groene vlek. Voor een bord voor de klas is dit uiteraard erg handig omdat het niet in de weg staat. De vlek is overal naar toe te schuiven, dus hoeft hij niet noodzakelijkerwijs in de bovenhoek te blijven staan.

Als ik de module Aardrijkskunde start krijg ik een uit zes blokjes bestaand menu op het bord. De docent kan hier zelf mee aan de slag, de software is methodeonafhankelijk. De makers van Wizteach veronderstellen dat een aardrijkskunde-docent hier vervolgens mee uit de voeten kan.

Nadere beschouwing van de mogelijkheden die onder de icoontjes zit laat al snel zien dat je zonder deze software net zo ver komt. Zoals bij menig kaartenliefhebber erger ik mij over de slordige weergave van ons eigen land. Ik mis de Waddeneilanden, het IJsselmeer is gedempt, voor de Noordzeekust lijken een aantal polders bijgeplakt en Zuid Limburg en Zeeland liggen even zuidelijk. Kortom grote onnauwkeurigheden. Het mogelijk gebruik van deze onnauwkeurige blinde kaarten is mij dan ook niet duidelijk.

Als de blinde kaarten zo onnauwkeurig zijn dan is uiteraard Google Maps heel wat beter. Het icoon naast de blinde kaarten geeft mogelijkheid direct daarheen te gaan. Na aanklikken verschijnt in een scherm Google Maps. Helaas mis ik daar het uiterst geschikte icoontje van Streetview. Een link naar de webbasedversiemaps.google.nl is heel wat verrijkender.

WizTeachMaar liefst 3 icoontjes zijn voor het weer gereserveerd. Het zal de makers van dit programma wellicht niet helemaal duidelijk zijn dat klimaat maar een heel klein onderdeel is van het aardrijkskunde-onderwijs. Daar ligt immers al jaren de focus op het menselijk handelen in de ruimte. Weer en klimaat spelen daarin niet de belangrijkste rol. Geen enkele toegevoegde waarde dus. Wel erg leuk zijn de wolkjes, een mooie Google kaart op de achtergrond en je kunt er weermannetje mee spelen.

Het enige icoon dat bruikbaar kan zijn is die van grafieken en diagrammen. Het is daar mogelijk zelf staaf- of cirkeldiagrammen te maken. Middels een leuke korte animatie krijg je die op het bord.

Conclusie
Wizteach voegt niets toe wat op een andere manier niet verkrijgbaar is. Wie echter op een makkelijke manier digibordsoftware wil inzetten kan er mee geholpen zijn. Zolang de losse modules niet meer omvatten dan wat ik hierboven aan heb gegeven zou ik de software een ieder ontraden; zelfs als Freeware zie ik geen meerwaarde.

Aad van der Drift
Aad (oud-aardrijkskunde docent) is ict-coördinator op het Zernike College en verantwoordelijk voor de opbouw van de website aldaar. Tevens adviseert hij scholen en instellingen over de op- en uitbouw van hun websites. Zie ook avddrift.it.


Jolien Vennink:
Bij de voorbereiding van mijn lessen voor het basisonderwijs ben ik regelmatig op zoek naar nieuwe en uitdagende materialen voor op het DigiBord. Recentelijk heb ik de software van WizTeach onder ogen gekregen tijdens mijn werk voor De Rode Planeet. Ik ben mij in deze software gaan verdiepen om te kijken wat je allemaal met WizTeach kunt doen en of het een meerwaarde heeft voor het DigiBord. Hieronder volgen een aantal punten die mij positief opvallen aan de software.

 • WizTeachHet is interactieve software. De leerlingen kunnen op een uitdagende manier met rekenen, taal en aardrijkskunde bezig.
 • Breuken zijn goed te visualiseren. Er kunnen eigen breuken gemaakt worden waardoor er goed aangesloten kan worden bij de rekenmethode.
 • De software werkt prima samen met een visualizer. Zo kunnen bewegende beelden rechtstreeks in de software weergegeven worden.
 • Bij de meetfuncties is een passer te vinden. Deze is geschikt voor de bovenbouw van de basisschool en brugklassen. Na het tekenen van een cirkel is het mogelijk de formules van die cirkel te bekijken en specifieke gegevens als de straal en de omtrek.
 • Er is een wetenschappelijke rekenmachine aanwe-zig. Zo kan de leerkracht op het bord precies laten zien hoe je een berekening moet maken.
 • Gewicht, inhoud, temperatuur, afstand, tijd en opper-vlakte zijn snel om te rekenen naar andere eenheden.
 • Prisma’s en piramiden zijn eenvoudig te laten zien. Een dobbelsteen laten vouwen is nu gemakkelijk uit te leggen. Waar komen de plakrandjes en hoe vouw je hem in elkaar? Dit is te zien in een animatie. Deze functie is ook goed bruikbaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Hoeken van vormen laten berekenen. WizTeach berekent de hoeken terwijl de leerkracht de vorm van de driehoek verandert.
 • De grafieken en diagrammen kunnen zelf ingevuld worden. Zo zijn ze goed bruikbaar bij de uitleg van een les of de leerlingen kun er zelf hun resultaten in kwijt.
 • Er zijn vele spelletjes die zelfstandig of klassikaal gebruikt kunnen worden. Het spel wordt moeilijker als de leerlingen verder komen.

Na het bekijken van WizTeach ben ik tot de conclusie gekomen dat het zeker een meerwaarde kan hebben voor het DigiBord. Er zijn een aantal tekenfuncties die de meeste DigiBorden al hebben en deze zijn misschien wat overbodig. Maar er zijn veel onderdelen op het gebied van rekenen, taal en aardrijkskunde die zeker een toegevoegde waarde hebben. Helemaal als er een DigiBord in de klas hangt waar geen goede software bij beschikbaar is. Ik ben van mening dat wiskundedocenten ook veel kunnen doen met deze software.

Over het algemeen is er niet veel voor het DigiBord op wiskundegebied, maar in WizTeach zitten er zeker een aantal functies die goed te gebruiken zijn in de onderbouw. Voor scholen is het ook interessant dat het een eenmalige aanschaf betreft. De software is nog volop in ontwikkeling en er komen in de toekomst waarschijnlijk nog meer handige functies bij. Updates zijn tot op heden gratis.

Jolien VenninkJolien Vennink
Jolien Is leerkracht in het PO op de Anne Frankschool in Meppel. Daarnaast werkt ze als Junior DigiBordtrainer bij De Rode Planeette Zuidhorn. Hier heeft ze onder andere meegewerkt aan hetHandboek, DigiBord en Didactiek.


Reactie
Transcontinenta BV is de distributeur voor Wizteach in Nederland. Wij geven altijd van te voren alle benodigde informatie aan de reviewers zodat zij een zo compleet mogelijk beeld hebben van de mogelijkheden van de educatieve Wizteach software. Het is dan ook vreemd dat deze informatie niet gebruikt is bij het maken van de review door Aad. Hierdoor wordt een incorrect en incompleet beeld gegeven van de Nederlandstalige Wizteach website en de Wizteach software. Zoals u kunt lezen heeft Jolien wel grondig de tijd genomen om alle aspecten van de Wizteach software te doorgronden. Ook vele andere gebruikers en reviewers delen haar mening.

Om de beeldvorming over de Wizteach software compleet te maken geven wij hierbij nog wat aanvullingen c.q. opmerkingen:

 • Transcontinenta BV heeft zelf een geheel Nederlandstalige website gemaakt voor de Wizteach software. Deze is hier te vinden per module uitleg., video’s en de Nederlandse handleiding.
 • De Wizteach software is voornamelijk bedoeld voor het basisonderwijs, maar wordt ook wel in de brugklas gebruikt.
 • Wizteach bevat meer dan 60 verschillende tools en bij aanschaf van een licentie van alle modules, krijg je gratis de 6 tools van Aardrijkskunde.
  • De functionaliteit van de aardrijkskunde toolbar staat hier  in screen-shots en voorbeeld video’s.
  • De landkaart tool is bedoeld voor landen raden en geeft uiteindelijk, als men op de geraden naam klikt, rechtstreekse toegang tot Wikipedia informatie over het betreffende land.
  • Er kan een onbeperkt aantal google map vensters geopend worden zodat verschillende landen of verschillende views van 1 land/stad tegelijk weergegeven kunnen worden. Een functionaliteit die in Google Maps / Google Earth niet, of zeer omslachtig, te realiseren is.
  • Er kan met de Wizteach annotatietool rechtstreeks over het live beeld van de Google Maps heen geschreven worden. Kies je daarna weer de selectie tool dan is Google Maps weer normaal te bedienen terwijl de annotatie blijft staan.
  • De diverse meteorologische tools kunnen op de openstaande Google Maps vensters gezet worden om zo diverse plaatsen te kunnen vergelijken.
  • De grafiek tool maakt het mogelijk om allerlei soorten gegevens (demografisch, sociaal enz..) zeer snel en eenvoudig weer te geven in een fraaie grafiek. Hiervoor hoeft dus niet Excel gebruikt te worden en de grafiek kan op één bladzijde gezet worden met begeleidende tekst, een live Google Map venster en eventueel andere foto/video materiaal.
  • De zo gemaakte Wizteach pagina’s kunnen opgeslagen worden zodat het tijdens de les met 1 klik weer opgeroepen kan worden.
 • Zoals ik al vermeldde zijn er 66 Wizteach tools in totaal met Rekenen / wiskunde als grootste groep. Eind september komt er weer een grote update van de Wizteach software met nieuwe mogelijkheden en tools.
 • De Wizteach software is een eenmalige aanschaf, dus zonder maand-lasten. De diverse modules zijn los te koop of in één koop.
 • Licenties zijn er voor 1, 5 of 10 computers of als schoollicentie. Bij een schoollicentie heeft u dus de mogelijkheid om leerlingen zelfstandig opdrachten te laten uitvoeren met behulp van de software of bepaalde onderdelen te oefenen.

Gratis 30 dagen Wizteach demolicentie voor 1 computer:
Als u zelf wilt ervaren wat de Wizteach software voor uw school kan betekenen, vraag dan gratis een Wizteach demolicentie aan via het aanvraagformulier op deNederlandse Wizteach website.

Met vriendelijke groet;
Rob van Keulen
product manager – Transcontinenta BV

Volg ons op Twitter: @transnieuws @interwrite @documentcameras

This entry was posted in Recentie and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.