Its all in the Games


It's all in the Games
Deze vakantie was ik in de voormalige DDR, daar ben ik op zoek gegaan naar geschiedenis, kunst, cultuur en prachtige vergezichten. In Prora op het eiland Rügen bezocht ik het National Volks Armee museum. Een kamer daar was ingericht met oefenmateriaal voor tanks, dat bestond voornamelijk uit computergames, toen al, nu ruim 21 jaar geleden.Games zijn volgensHerm Kisjes en Erno Nijland in hun boek It’s all in the Games niet …

… meer weg te denken uit ons leven. Ergens in de zeventiger jaren kwamen beide heren met Atari en de Acorn Atam in aanraking. Eenvoudige spelletjes als Donkey Kong en Pacman werden al dan niet geladen met cassettebandjes op de respectievelijke pc’s gespeeld. De game-industrie, nu ruim 42 miljard omzet, stond weliswaar nog in de kinderschoenen …al had menig café een grote kast met het spelletje Pong staan. Zoals gezegd is het maken van games nu een economische activiteit waarin ook Nederland een flinke rol speelt. Met een omzet van ruim 2 miljard euro staan wij wereldwijd op de 10e plaats.

In het onderwijs is gamen als gespreksonderwerp min of meer ingeburgerd, meestal niet erg positief. Veel docenten en directies hebben nauwelijks een idee van wat ruim 95 % van de leerlingen zo geconcentreerd bezighoudt, deze concentratie is nogal eens in de les afwezig. Beide auteurs proberen ouders, docenten en andere opvoeders middels dit boekje bewust te maken van zowel de prettige kant als de problematische kant van gamen. Om dit onderscheid goed te maken is er voor een bijzonder lay-out gekozen. Het boekje is op twee manieren te lezen, zowel de voorkant van het boekje als de achterkant zijn het begin van een boekje. De andere helft staat dus altijd op zijn kop. Er is een keuze tussen de donkere kant van gamen Gamen geeft problemen en de positieve kant van gamenGamen is geweldig.

GEWELDIG
It's all in the Games - Gamen is geweldigIk ben begonnen met de hemelsblauwe kant van het boekje, het positieve Gamen is geweldig. Zou ’t iemands voorkeur weergeven met welke kant van het boekje je begint? Al vragende kwam ik tot de ontdekking dat een aantal personen ide kant van het boekje nemen die hun kijk op gamen het beste weergeeft.
In het boek staat dat er een onderzoek onder ruim 300 gamers is gedaan. Die 300 geven een aardig inzicht in hun belevenissen, waardoor het boek ook van feitjes is voorzien. Volgens een zo’n feit is gamen laagdrempelig, het geen moge blijken uit het feit dat 50% volgens weer een ander onderzoek (Pew Internet en American Life Project, 2008) gisteren nog heeft gespeeld. Het boek gaat vooral over de leeftijdscategorie 8-25 jarigen. Wel vreemd is het dat veel citaten uit de zijlijn van veertigers komen. Deze citaten voegen overigens naar mijn idee niet veel toe, vooral niet omdat de kleurstelling het lastig leesbaar maakt.
Wat zijn games, welke games zijn er en wat zijn de goede games, zijn zo vragen die heel erg goed en duidelijk in dit mes worden uitgelegd. Het leest zo plezierig, dat het niemand moeite kost dit boekje door te nemen. Hoofdstuk 3 –Gamen en leren, begint weliswaar heel merkwaardig, maar is bijna verplichtte kost voor docent in het primair en voortgezet onderwijs. Gesteld wordt dat leerlingen met games super enthousiast aan het leren gaan. Helaas voor de geciteerde Margreet van den Berg, zijn er onvoldoende games geschikt in het onderwijs. Ik zou eerder zeggen dat leerlingen een uitdaging in het leren moeten vinden en juist dat gaat soms wel geweldig gied met games. De schrijvers van het boek geven daar een paar voorbeelden van zoals de spelen Innocrator en Enterprise. Verder verwijzen ze naar de website betergamen.nl.

Ook spelletjes-professor Marc Overmars wordt aangehaald. Hij stelt dat het maken van spelen door leerlingen het abstracte denken en verplaatsen in een ander bevordert. Hoe geweldig de schrijvers games ook vinden, aan het einde van dit hoofdstuk wordt toch gewaarschuwd voor de eenzijdigheid van games.

Wat mij hogelijk verbaasde, tja je denkt er als je gezond bent ook niet aan, is dat games voor patiënten soms een hele verlichting kunnen brengen. Door diverse spelen gaan deze gamers hun medicijnen beter innemen, verlicht het de pijn en vergroot het hun inzicht. Games leveren al met al een positieve bijdrage aan de samenleving, alles is daar nog mogelijk. Games zijn in staat de werkelijkheid steeds beter te benaderen. Je doet er kennis en vaardigheden mee op die je in de echte wereld kunt gebruiken. Veel van de spelen die heden ten dage volop in gebruik zijn stimuleren de creativiteit en leveren sociale contacten op. Gamers kunnen met spelen leren zich beter te handhaven in een almaar complexere samenleving. Vreemd genoeg nemen veel respondenten uit het onderzoek van Kisjes en Mijland , World of Warcraft als voorbeeld.

Het laatste hoofdstuk Gezond Gamen van deze helft van het boek geeft een negatiever beeld. Het lijkt wel alsof de auteurs bewust willen aansluiten op de negatieve kant van gamen, de andere helft van het boek. Wel ben ik het met hen eens, gezond gamen is een kwestie van prioriteiten stellen. Al vraag ik me af of dat bij een verslaving nog wel kan. Daarover gaat dan ook het voor mij tweede deel van het boekje.

PROBLEMEN
It's all in the Games - Gamen geeft problemenIn Gamen geeft problemen ligt de nadruk op voor-komen, herkennen en erkennen alsmede omgaan met problemen. Ook werken de auteurs het begrip gameverslaving nader uit. Bij overmatig gamen besteedt de gamer namelijk zoveel tijd en aandacht aan het gamen, dat er een disbalans ontstaat in de dagelijkse activiteiten. Het gaat dan over de balans tussen games, school/werk, sociale contacten buiten spelen, sport enz. Wanneer die disbalans ontstaat, is erg lastig aan te geven. Met twee vragenlijsten wordt geprobeerd het herkenningspunt duidelijk te maken. Jongeren zien ook dat er problemen kunnen ontstaan. 85% van de jongeren tussen 8 en 25 jaar ervaart wel eens nadelen van gamen. Nadelen die het boek uitwerkt zijn tijd, sociaal gedrag, humeur, vlucht uit realiteit, verslaving, fysieke klachten, kosten, beeldvorming en problemen met ouders. De vier factoren die het overmatig gamen dus het verslaafd raken bepalen zijn:

 1. de persoon of persoonlijkheid van het individu
 2. De leeftijd of wel de ontwikkelingsfase waarin de jongere verkeert
 3. Kenmerken van de games
 4. De omgeving en de opvoeding, zeg maar de begeleiding van de jongeren

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat bepaalde groepen gamers een verhoogd risico lopen om problemen met gamen te krijgen, Het zijn vaak jongens of mannen met een allochtone achtergrond. Verder is er geen relatie met opleidingsniveau of leeftijd.

Of gamen tot meer geweld leidt is een van de zwarte kanten die de auteurs nader bespreken. In veel games speelt geweld namelijk een grote rol. Er wordt geschoten, gevochten en de bloedspatten druipen almaar realistischer over het beeldscherm. Wie zo met geweld omgaat wordt er ook mee besmet zou men denken. Hoewel er onderzoek naar wordt gedaan is het antwoord niet erg eenduidig op bovengenoemde stelling. Wel ziet het er naar uit dat games op kwetsbare kinderen een negatief effect hebben, terwijl dat effect bij kinderen die stevig in de schoenen staan gering is. Risicogroepen zijn dan ook kinderen die zich sterk identificeren met geweldplegers in tv-programma’s en games. Dat zijn vaker jongens dan meisjes en jonge kinderen. Games gebruiken als digitale nanny (oppas) is alleen daarom al niet verstandig. Hoofdstuk 6 van het boek staat vol met ervaringen van gamers en ouders, sommige ervaringen zijn ronduit diep triest (verbroken relaties, baan kwijt of ouders die het contact met hun kind verliezen. Excessief, maar bij 1,2% van de gamers doen dit soort problemen zich voor. Het hoofdstuk maakt het boek dan ook zeer leesbaar. De sombere kijk op gamen sluit eigenlijk weer aan bij de zonnige. Hoe begeleid je jongeren die gamen? Immers als er goede begeleiding is, is de kans op verslaving of excessief gamen en stuk minder en is het een leuke ontspannen bezigheid. In het laatste deel staan adviezen voor begeleiders om excessen te voorkomen.

Het laatste hoofdstuk is eigenlijk te kort om afdoende de acht thema’s uit te werken, maar geeft wel een mooi overzicht . De acht thema’s waarop ingegaan wordt zijn:

 1. Jouw stijl van begeleiden
 2. Je houding ten opzichte van gamen
 3. Je kennis van het gamen
 4. Kennen en begrijpen van jongeren
 5. Regels en afspraken
 6. Het kind bewust maken van de risico’s
 7. Het kind sturen en verleiden
 8. Signaleren van het probleem en tijdig hulp zoeken

CONCLUSIE
Ik heb het boek met veel genoegen doorgenomen. Veel bekende en minder bekende onderwerpen worden helder en bondig op een rij gezet. Voor spelchagrijnen, mensen die niet begrijpen waarom jongeren zo opgaan in een computerspel geeft dit boekje een prachtige uitleg. Alles wordt helder beschreven. Gamen kan ook problemen geven willen de auteurs eveneens zeggen, maar met hen ben ik het eens over de vraag wie daar verantwoordelijk voor is. Is het degame- industrie, zijn het de ouders, de gamer of de school?

Het boek zou ik in elk geval iedere ouder, leerkracht of docent van harte aanbevelen. Velen hebben geen flauw idee wat gamen inhoudt; een korte, duidelijke en in mijn ogen degelijke beschrijving is het minste wat men nodig heeft om te oordelen. Voor docenten is het boek zeer geschikt en dus bijna een must. Een snelle en goede manier om je ook eens te begeven in deze wereld van jongeren.

Aad van der Drift
Aad (oud-aardrijkskunde docent) is ict-coördinator op het Zernike College en verantwoordelijk voor de opbouw van de website aldaar. Tevens adviseert hij scholen en instellingen over de op- en uitbouw van hun websites. Zie ook avddrift.it

.

Tip van de redactie van OnderwijsICTnieuws.nl:
Lees ook de recensie over het boek Gamesverslaving van Jeroen Lemmens


Reactie
Goed om te merken dat ons boek als introductie op het onderwerp gamen wordt gewaardeerd. We zien in de relatieve onbekendheid van het fenomeen gamen bij opvoeders en begeleiders een van de grootste belemmeringen om te komen tot gezond game-gedrag bij kinderen en jongeren. Over het begeleiden van gamende jongeren is ondertussen het laatste woord nog niet gezegd. Ook niet door ons in deze publicatie. Sinds het verschijnen van het boek hebben we in trainingen, ouderavonden en gesprekken met gamers en hun opvoeders interessante verdiepingsslagen kunnen maken. Op onze website maken we melding van de publicaties en inzichten die daaruit voortkomen.

Met vriendelijke groet,
Erno Mijland

This entry was posted in Recentie and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.