NEW LINE LEARNING IN MAIDSTONE

Wie Maidstone binnenkomt en dan speciaal in de wijk waar de New Line learning school staat ondervindt niet direct dat deze school in een probleemwijk ligt. De school bestaat nu nog uit een groep barakachtige gebouwen, die in de naoorlogse jaren goedkoop zijn neergezet. In 2008 heeft een enthousiaste staf het Microsoft Innovative Schools Program omarmd.

logo Om in aanmerking te komen voor dit programma wordt verwacht dat de school een visie heeft, die gericht is op de toekomst. Scholen die een meer leerling-gericht leren voorstaan om de jongeren voor te bereiden op de 21e eeuw kunnen vanaf 2007 in dit programma participeren. Het is een wereldwijd programma waarbij niet wordt gekeken naar gelijke uitgangspunten, maar naar de lokale omstandigheden en de daarbij behorende belangrijke verschillen.

Het Microsoft Innovative Schools Program brengt gelijkgestemden bij elkaar om uiteindelijk leerlingen voor te bereiden op een veranderende wereld die wereldwijd met elkaar in contact staat. Om deze doelen te bereiken staan conferenties, virtuele onderwijssessies en hulp van Microsoft partners en experts ter beschikking.

newlinelearning2Alvorens kennis te nemen van het leren en werken in deze school worden we eerst de school rond-geleid door een tweetal 17-jarige leerlingen, Amy en Molly, die zeer enthousiast over de wijze van werken in de school vertellen. Zij betreuren het dat ze geen leerling meer zullen zijn in het nu nieuw te bouwen schoolgebouw.

New Learning betekent in Maidstone New Line Learning School vooral op een andere manier werken. Overal zien we leerlingen in groepjes werken aan projecten. De docent begeleidt ze daarbij zo veel mogelijk als gesprekspartner. We worden rondgeleid door diverse onderwerp-gebieden.

De traditionele vakken zijn hernoemd en gecombineerd tot 5 curricula:

 • Explorers (Engels en Humanity)
 • Discovery (Wiskunde en Science)
 • Creativity (Kunst en Ontwerpen)
 • Champions (Gymnastiek en Sport)
 • Communications (Moderne vreemde talen)

Trots geeft Guy Hewett, rector van de New Line Learning Academy (NNL Academy), aan dat hun lesprogramma nergens anders kan worden gevonden. We lopen eerst naar Discovery, waarin in een biologieles naar de opbouw van het menselijk lichaam werd gekeken. newlinelearning4Een kleine groep 16-jarigen zit aan één tafel waar een docent inderdaad als gesprekspartner aanwezig was. Eén meisje heeft een laptop waarop ze wat eenvoudige opdrachten in Word aan het uitwerken is. De laptop is schooleigendom maar geheel opgepimpt door de leerling zelf. De school heeft ook op mbo-niveau de afdeling kinderverzorging in het gebouw. Een grote groep 20-jarigen werken op een laptop een opdracht uit. Op de vraag of ze later in hun vakgebied iets met computers zullen doen wordt ontkennend geantwoord.

Het kost Molly en Amy veel moeite om de groep docenten die deelnemen aan de tour op tijd in het volgende leergebied te krijgen, te weten Discovery. In een grote ruimte werken drie groepen afgescheiden door grote stoffen, verrolbare tribunes, ook wel bananen genoemd. Het ziet er naar uit dat het lokaal eenvoudig te veranderen en in te richten is. De nieuwbouw van deze school zal in de toekomst bestaan uit meerdere van dit soort ruimtes. Het valt op dat er weinig herrie van de ene groep naar de andere overwaait. Een groep 12-jarigen werkt op een grote variëteit van laptops (ik zie HP, Samsung en Toshiba). Ze zijn bezig met online-lessen welke te vinden zijn op mymaths.co.uk.

Als we verder gaan en we komen in een ruimte van Explorers zien we dat het niet meevalt om het nieuwe leren in een oud gebouw uit te voeren. Twee groepen zitten in een zeer warme ruimte. Het is de docent aan te zien dat dit niet een pretje is. Vermoedelijk heeft de warmte ook de leerlingen onrustig gemaakt.

Bij de ICT lessen spreek ik de 13-jarige Daniël aan; hij werkt in zgn. units; ieder jaar zijn er drie units met een heleboel opdrachten. Daniel wordt door zijn docent als niet al te makkelijk omschreven maar floreert wel in dit nieuwe systeem waarin hij zelf zijn tempo kan bepalen. Leerlingen kunnen hun werk nog niet mee naar huis nemen. Deze verbinding met de buitenwereld is bij de NLL Academy nog niet tot stand gebracht. Op ons verzoek vraagt de docent wie er Facebook en Messenger Live gebruiken; dat blijkt de hele groep te zijn. De helft van de leerlingen is ook in het bezit van een Skype-account en maar twee van de twintig twittert. Op onze weg naar de centrale ruimte waar we nader worden geïnformeerd over de Partners in Learning en de invulling die de NLL Academy eraan heeft gegeven, vertellen Amy en Molly dat er nog maar weinig drop-outs op deze school zijn; in ieder geval, zij kent ze niet. Het bullying (pesten) is gereduceerd tot incidenten. Een speciaal programma waarbij oudere leerlingen als vertrouwenspersoon voor jongere schoolgenoten optreden schijnt daarvoor de oplossing te zijn. De jongeren helpen elkaar in een soortement van mentorgroepen. Na deze fascinerende rondleiding gaan we naar de grote zaal waar Guy Hewett ons uitleg geeft over de NLL Academy.

De in 2008 ingezette veranderingen in deze school zijn op meerdere plaatsen tegelijkertijd gestart. Ondersteuning van docenten en de inpassing van veel technologie maken deze wijzigingen mogelijk. De innovaties die men teweeg wilde brengen, behelst een andere manier van werken en denken. Op een andere manier hetzelfde doen is volgens de schoolleiding geen oplossing. Niet alleen prettiger lesgeven maar ook anders lesgeven zijn volgens Guy Hewett de belangrijkste manieren om veranderingen bij de docenten en leerlingen teweeg te brengen. De problemen, lagen vooral in de betrokkenheid van de leerlingen. De oplossing die men zoekt is een school waar leraren en leerlingen graag willen zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zou de school van het one-fits-all principe moeten overstappen naar maatwerk. Ook het veranderen van de houding van leerlingen speelt een belangrijke rol. In een gebied met veel werkloosheid en vaak niet al te succesvolle carrières werkt men volop aan het positieve zelfbeeld dat leerlingen van zichzelf moeten ontwikkelen. Een narrative manier van werken waarbij samenwerken en het ontwikkelen van nieuwe ideeën centraal staan leveren een veranderende manier van werken in de school. Erg belangrijk daarbij is de feedback waardoor docenten hun didactiek verbeteren en scherp blijven in hun werk. Bij leerlingen wordt daarom dan ook volop gekeken naar hun sociale competenties. Het is alleen mogelijk om een positieve sfeer te krijgen als met de omstandigheden van iedere individu rekening te houden. Om dit voor elkaar te krijgen worden risicoanalyses van leerlingen gemaakt. Dit gaat zeer ver. Postcodes, inkomens van ouders, arbeid van ouders maar ook de fysieke gesteldheid (dikke en dunne leerlingen) wordt in databases geanalyseerd. Alles is gericht om emotionele zaken bij leerlingen te herkennen en bovendien contact hebben met de mensen die nauwelijks nog kansen hebben.

newlinelearning6Bij de oplossing van de problemen worden niet alleen schoolzaken betrokken maar ook de gemeente, woningbouw, vereniging, politie, volwassen-opleidingen, bedrijven. Men wil de negatieve spiraal die in deze omgeving jarenlang aanwezig was doorbreken door deze samenleving. De leerlingen worden volop in de belangstelling gebracht als ze iets presteren. Er is zelfs een NLL Academy Roadshow en men zoekt partnership met allerlei mogelijke instellingen. Als een docent aan het woord komt geeft ze aan dat het nieuwe werken een aantal zaken omvat. Ten eerst de grote flexibele werkplaatsen, maar ook de zelf in te richten werkruimten. Zelf kan men kiezen hoe te werken en hoe een inspirerende omgeving te bouwen. Bij alles wat men doet wordt ICT volop ingezet. De bevlogenheid waarmee de directie, docenten en leerlingen in het NLL Academy project zitten is zeer aanstekelijk. Jaarlijks ontvangen ze docenten uit de hele wereld om de gemaakte vooruitgang te tonen. In 2010 zal het nieuwe gebouw grotendeels klaar zijn en is er een mijlpaal bereikt op weg naar het nieuwe leren. Wellicht is het goed een aantal tips ten aanzien van het nieuwe leren mee te nemen, want veranderingen op zoveel vlakken als in Maidstone wordt uitgevoerd, kan al snel ontaarden in een chaos.

Zeven aanbevelingen voor de schoolhervormingen zijn dan ook:

 1. blijf gericht op onderwijs en leren
 2. neem de tijd om een goede basis te maken
 3. zoek een eigen weg om veranderingen uit te voeren
 4. houd voorgaande successen in het oog en blijf opnieuw ontwikkelen
 5. houd er rekening mee dat veranderingen tijd kosten
 6. zorg voor reflectie met andere, gelijkgestemde scholen
 7. geef zo vroeg mogelijk ondersteuning aan het uitwerken van nieuwe ideeën

Link naar New Line Learning Academy: www.newlinelearning.com

This entry was posted in Engeland and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.