i&i IN DE WOLKEN

LUNTEREN november 2009  De eerste i&i conferentie dateert van eind jaren tachtig in de vorige eeuw. ICT en onderwijs bestond in de hoofden van enkelingen. De logoii2009eerste Commodore – en Atari-computers dan wel dos-machines hadden nog maar amper hun intrede gedaan. Sindsdien wordt er bijna jaarlijks een conferentie georganiseerd door een groepje vrijwilligers met onderwijsachtergrond voor het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.
Docenten, ICT-coördinatoren en management nemen ieder jaar kennis van trendwijziging en ICT ontwikkelingen door middel van deze conferentie.
Dit jaar was gekozen voor een thema dat ingrijpende veranderingen teweeg zal brengen. Met i&i in de wolken verwijst men naar SAAS (software as a service) en cloudcomputing. Desktop-applicaties zullen ten gunste van het internet verdwijnen. Dat deze technologische veranderingen ook gevolgen heeft voor het onderwijs blijkt op de 19e i&i.  Keynotesprekers, deskundigen en bedrijfsleven lieten keer op keer de aankomende huidige verschuiving zien.

Door Henk van Ess, werd met een keynotelezing “Ziende blind met Google” de conferentie geopend. Onderzoek wijst volgens van Ess uit dat de meeste leerlingen denken dat Google gebaseerd is op het vinden van de waarheid. Van Ess ontnuchtert dit door te laten zien dat de verschillende Google zoekmachines verschillende antwoorden geven. In plaats van zoeken in eigen taal is het volgens hem beter breder te zoeken en raad hij aan om zoekmachines in te stellen op www.google.com/ncr waarbij de laatste drie letters staan voor “no country region”.
Er zijn heel veel mythes over Google, zo zou Google geen zoekresultaten beïnvloeden, spelen andere zoekmachines geen rol en is alles met Google te vinden. Google beïnvloedt wel degelijk de resultaten. Google heeft “slechts” 20% van het wereldwijde internet geïnventariseerd, uiteraard valt er in de overige 80% nog heel wat te vinden. De kunst van het zoeken ligt volgens van Ess vooral in de goede vraag. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat je een antwoord moeten formuleren als vraag. De zoekopdracht luidt dan niet: “zoek een kaart met de grenzen van de voormalige DDR”, maar neem een begrip uit het antwoord, bijvoorbeeld Maßstab (vertaling: kaart, schaal) en vraag dan naar een DDR kaart met dit woord in de zopekopdracht. Zoek niet op stage bij de KPN maar op “mijn stage bij KPN”. Een andere manier om antwoorden te vinden gaat via andere zoekmachines, daarvan zijn er immers nog veel meer. (voor meer achtergrondenwww.voelspriet.nl)

2009-1114fransschouwenburgieniElders werden er workshops gehouden waarbij het opviel dat de grote bedrijven als Google en Microsoft hun plaats in het onderwijs opeisen. Zo liet It’s Learning Google toepassingen in hun ELO zien, maar werd elders door de 16 jarige Alex-Jan Sigtermans een presentatie van Googles tegenhanger, Live@EDU gegeven. Ook de twee grote onderwijsadministratieprogramma’s (Magister en @VO) presenteerden hun visie op werken in de Cloud.

Een geheel nieuw fenomeen was de Flip onderwijstip. De fliponderwijstip is mogelijk door kleine revolutionaire Flipcams van Cisco. De kleine Flips (formaat mobiele telefoon) zijn zelfs op bioscoopformaat nog helder en scherp (http://www.slim.nl/ws/artikelen.aspx?zoekdetail=HWFLP211).
Voor de 10 beste tips van conferentiegangers werd aan de tipgever een Flip uitgereikt.
Diverse conferentiecommissieleden filmden de tips en lieten deze door een deskundige jury beoordelen. De resultaten van deze tipwedstrijd staan op de website van de i&i conferentie (www.ieniconferentie.nl).

De teachmeet die ‘s avonds plaatsvond is een unconference (http://teachmeetnl.pbworks.com/). Bij een teachmeet worden presentaties van 2 of 7 minuten gehouden. De zaal kan deelnemers wegstemmen met handopsteken en boe-geroep. Diverse dapperen waagden zich voor een uiterst kritisch docentenpubliek.

Een bijzondere presentatie kwam van John Moravec, getiteld  “Toward education 3.0. Innovative teaching and learning in the cloud”. 
Moravec stelde dat “1.0 education cannot teach 3.0 kids”. Hiermee gaf hij aan dat leerlingen  vaardigheden nodig hebben waarmee ze oplossingen kunnen vinden en iets creëren. Daarbij  rekening houdend met de voortschrijdende globalisatie. Klassikale frontale lesmethodiek is daarbij uit den boze. (In het februari nummer van Vives vindt u een interview met John Moravec).   

Nog voor de openingtoespraak van Frans Schouwenburg werd de presentatie van het eerste Nederlandstalige digiborden didactiekboek van Allard Bijlsma en Yori Mur gehouden (www.derodeplaneet.nl). Beide auteurs hebben veel deskundigen uit het  Nederlandse onderwijs bij deze uitgave betrokken. Dankzij al die deskundigheid en veel praktijkvoorbeelden is leesbaar boek voor digibordwerkers in PO-VO en MBO.

De keynote van Frans Schouwenburg (Kennisnet) gaf een heel andere interpretatie aan de cloud. Hij droomt ervan dat Nederland meer investeert in het onderwijs. Frans verkeerde een aantal keren in de wolken en reisde zo af naar een onderwijscongres in Singapore. Trots melden de scholen daar in grote leuzen op de muren dat zij de toekomstige leiders en kenniswerkers opleiden.
FlipLogon Nederland mag volgens Schouwenburg deze leus ook op de muren van de scholen komen. Onderwijs en kennis vormen immers de basis van een economisch gezonde kenniseconomie. Nederland daalt wat dit betreft langzaam af naar een lagere kennisinnovatieve positie. Om dit tegen te gaan is betere nascholing voor docenten, meer onderzoek en continue kennisverwerving noodzaak, een leven lang leren. Frans droomde ervan ooit eens met een gitaar in de hand een staande ovatie te krijgen. Tijdens de staande ovatie naar aanleiding van zijn bezielende verhaal greep hij de gitaar en zonder een noot te spelen kwam zijn droom uit.

De 19e i&i conferentie werd afgesloten met de prijsuitreiking van de Flips en de presentatie van Bob Hofman en Jan Neelis over Leerk8 op Maat (www.opmaat-eduware.nl). Met Op Maat kan men eenvoudig programma’s voor leerlingen samenstellen.  

Volgend jaar (24-25 november 2010 ) zal de 20e conferentie plaatsvinden, een conferentie waarin heden, verleden en toekomst in een fascinerende symbiose samen komen.

This entry was posted in i&i and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.