D66 Winsum maakt zich op voor gemeenteraadsverkiezingen

WINSUM AUG 2009– De plaatselijke afdeling van D66, die op 16 maart j.l. officieel werd heropgericht, maakt zich op om na de verkiezingen van maart 2010 weer in de Winsumse raad te komen. Het bestuur is inmiddels begonnen met het opstellen van het verkiezingsprogramma en buigt zich verder over de samenstelling van de groslijst. Dat D66 terugkeert in de Winsumse Raad, is voor de bestuursleden zo klaar als een klontje. De uitslag van de Europese Verkiezingen van 4 juni j.l. was in de gemeente Winsum voor D66 bijzonder gunstig. Stemden in 2004 135 kiezers voor deelname van een D66-kandidaat in het Europese Parlement, in 2009 waren dat er maar liefst 406. Dat waren er veel meer dan de Partij voor de Vrijheid en de Socialistische Partij op de wal wisten te halen. De Partij voor de Vrijheid gaat zeker niet mee doen aan de Raadsverkiezingen in Winsum en wat betreft de Socialistische Partij is dat hoogst onzeker.

In de aanloop naar de Europese Verkiezingen heeft het huidige bestuur zich ingezet voor het uitdragen van het gedachtegoed van de enige sociaal liberale partij in ons land. Ze plakten posters, deelden flyers uit en gingen het debat aan. Duidelijke stellingname van D66 over internationaal denken en handelen leverde flink wat stemmen op.

Voor de oprichtingsvergadering in maart werd de leus ‘In de Winsumse Raad een Democraat’ gelanceerd. De D66-ers die nu de kar nog trekken, zagen dat de huidige Winsumse Raad werd geplaagd door een wisseling van burgemeesters en het aftreden van wethouders en raadsleden: niet echt bevorderlijk voor de continuïteit. Ook vonden de Democraten dat besluitvorming te weinig transparant is.

Leden, vrienden en meedenkers gezocht.

De nieuwe afdeling, die nog maar kort functioneert, is nu op zoek naar mensen, die lid of vriend willen worden. Het is duidelijk: zonder hun steun kan een partij niet bestaan. Voor het opstellen van het verkiezingsprogramma zijn daarnaast impulsen vanuit de samenleving broodnodig.

Het bestuur wil verder een verkiezingslijst met ‘body’ kunnen presenteren. Kandidaten, die het gedachtegoed van de partij onderschrijven, zijn daarvoor welkom. D66 heeft authentieke gekozen politici en bestuurders nodig, die bereid zijn verantwoordelijkheid af te leggen over bereikte resultaten. Wie op een verkiesbare plaats komt, staat overigens niet in de kou. Er worden namelijk in de aanloop naar de verkiezingen cursussen en trainingen gegeven. Tijdens compacte trainingsprogramma’s worden de kandidaten goed voorbereid door kennisoverdracht en het versterken van de vaardigheden. Ze leren er hoe met de media om te gaan, wat er komt kijken bij het schrijven en lezen van beleidsstukken, het leiden van vergaderingen en het voeren van debatten en onderhandelingen. D66 wil namelijk hoogwaardige volksvertegenwoordigers op alle niveaus.

Het gaat bij D66 om een verstandige partij, die steeds op zoek is naar de beste ideeën.

‘Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ze zijn ook verschillend. D66 wil dan ook dat de overheid ruimte laat voor deze verschillen. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever, dan wat de overheid kan doen’.

This entry was posted in Politiek and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.