Hergeboorte D66 Winsum

WINSUM/GARNWERD – Vanaf 16 maart is er in de gemeente Winsum weer een D66-afdeling. Dat besluit namen Aad van der Drift, Anne de Groot en Peter Pauw op 2 maart tijdens een bijeenkomst in Garnwerd, waarbij ook vertegenwoordigers van het regiobestuur aanwezig waren.
Hier viel de beslissing om de officiële oprichting van de nieuwe afdeling te laten vallen op 16 maart.
Genoemd drietal is van mening dat door de alsmaar stijgende aanhang van D66 er heel goed een levensvatbare afdeling in Winsum van de grond kan komen. De eerste doelstelling, die de initiatiefgroep inmiddels nam, is het werven van meer actieve leden om de nieuwe afdeling zo breed mogelijk te maken. De Europese verkiezingen van 4 juni a.s. worden aangegrepen om de partij in Winsum naar voren te brengen.
Uiteraard wordt ook al naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 uitgekeken. Daarbij wordt de leus ‘In de Winsumer raad een Democraat’ van harte door de initiatiefnemers onderschreven. Zij missen het democratisch gehalte van de besluitvorming in de Winsumer politiek nogal eens.

‘Belangrijke thema’s als de ontwikkeling van Winsum als regionaal centrum (schakelgemeente), de aanleg van het nieuwe tracé van de N361 en diverse vraagstukken, die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening, verdienen een helder en democratisch standpunt. Het laatste jaar werd de Winsumse raad geplaagd door wisselende burgemeesters, aftredende wethouders en raadsleden en onduidelijke besluitvorming’.
De initiatiefnemers pleiten dan ook voor meer openheid en zichtbaarheid van de plaatselijke politiek. Er is immers een sterke raad nodig, die in de komende jaren veel, voor de burgers ingrijpende maatregelen, kan uitleggen en daarnaast uitvoerbaar maakt.

This entry was posted in Politiek and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.