6. EVALUATIE ICT in 2004

Aad van der Drift van VO-school het Zernike College en Folkert Oldersma  hebben het afgelopen schooljaar nauw samengewerkt om op Openbare Daltonschool De Starter echt werk te maken van ICT.
Tijd voor een evaluatie. (vives 2004)

Hé Aad,
Op veel basisscholen is de computer nog steeds een toetje of zoethoudertje. Van een overdachte aanpak is helaas vaak geen sprake. Daar wilden we samen verandering in aanbrengen. We zijn een jaar verder en er ligt een gedegen plan voor de periode 2003-2007, veel van de daarbij behorende techniek hebben we dit afgelopen jaar opgebouwd en getest. We hebben ontdekt dat de computer bij uitstek het middel is om te komen tot efficiënter les geven en om het “probleem” van de diversiteit op onze school aan te pakken. Gestuurd door en gevoed met ICT-middelen bouwen we een basis-, plus- en eenvoudige leerlijn waarbij hulpprogramma’s als elo, klassenboek en handelingswijzers ons moeten helpen. We maken een doorgaande lijn in ICT-vaardigheden, niet met aparte ICT-lessen maar volledig geïntegreerd in de reeds bestaande lessen en methoden  en ontwikkelen een digitale schoolkrant, digitale rapporten, willen agenda’s en notulen voortaan mailen, kortom …
Ik ben door te kijken in andermans keukens gesterkt in het idee dat wij de juiste weg bewandelen. En wat heb ik veel geleerd! En wat ben ik trots op mijn collega’s die enthousiast de plannen begroetten. Ik heb vaak gemopperd dat zaken zo langzaam verliepen, dat ik veel meer wilde, maar het heeft ook ruimte gegeven om over onze plannen goed na te denken en ze om te zetten in gedegen stappenplannen. En er is heus wel wat gedaan: een website (inmiddels vernieuwd) ging het net op, de introductie van een laptopklas, twee ocw-ict-projecten gestart en daardoor waren leerlingen bezig met digitale teksten en boekverslagen. En om te kijken of onze plannen wel mogelijk waren is er gewerkt aan (groei)elo, klassenmap, portfolio’s voor kinderen, digitaal rapport, lessen en toetsen digitaal gemaakt, cursussen voor collega’s georganiseerd; de papbestanden, gifanimaties en pédé-èfjes vlogen me om de oren.
Waar ik vaker tegenaan liep dan ik wenste was de techniek, maar daarvoor had je me gewaarschuwd. Zonder Wietze en jij was nooit gelukt wat dit jaar tot stand is gebracht. En dan was er natuurlijk nog het oplaadprobleem van laptopaccu’s (dus werkbanken bouwen). Een mooi idee hebben om te komen tot een digitaal leesadvies, maar doorkrijgen dat leerlingen in driekwart jaar maar een beperkt aantal boekverslagen kunnen produceren (dus snel een digitale leesenquête bedacht), typelessen die veel tijdsintensiever zijn dan verwacht.  2002-2003: een leerzaam jaar!

Folkert

Beste Folkert,
Werken met een basisschool waar alle elementaire zaken missen is een hele bijzondere ervaring. Met elementair bedoel ik zeker niet immateriële zaken als: enthousiasme, ideeënrijkdom, een visie op de te bereiken doelen en vooral hoge ambities.
Als ik één ding geleerd heb is het wel dat je in een jaar, zelfs op kleinere schaal, niet alles uit je eigen school elders in kunt zetten.
Voor een goede implementatie van bestaande kennis en middelen is enthousiasme in elk geval onvoldoende, de aanwezigheid van vakmensen en de daarvoor benodigde middelen zijn minstens even belangrijk.
Wij werken in dit project intensief samen, het aantal uren dat jij en ik erin hebben gestoken overschrijden ruimschoots het aantal geplande uren.
De techniek laat het regelmatig afweten. Een probleem dat bij mijn weten vaker naar voren komt in het basisonderwijs. Ook in het primaire onderwijs is namelijk een kundige beheerder altijd nodig, op enthousiastelingen die af en toe meehelpen kun je een organisatie niet op  bouwen. Een ander probleem waar je vaak tegen aanloopt is het voortschrijdende inzicht. Er is zoveel mogelijk met ICT dat het een nog niet bedacht en uitgevoerd is, of het ander wil je alweer inzetten. Vanuit het perspectief van de gebruiker heel begrijpelijk, maar het inzetten van ICT in een organisatie vergt nogal tijd. Een hinderlijke factor daarbij is dan de gebruiker, die kan het niet snel genoeg gaan. Dit gold dit jaar zeker voor de Starter. In een jaar tijd is daar enorm veel gebeurd, door een niet aflatend enthousiasme van jou gebeurt daar meer dan waar dan ook. Maar als je van bijna niets gaat opbouwen dan mag de groei in procenten wel gigantisch zijn, ten opzichte van wat kan ben je er dan in elk geval nog niet. 2002-2003, een goede en snelle start, nu deze snelheid zien vast te houden.

Aad

This entry was posted in Vives and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.