Scholen en nlTree gaan liefst samen verder

De lage cijfers van de scholen voor nlTree zijn niet helemaal terecht. Weliswaar liet de Kennisnet-provider de nodige steken vallen, maar OC&W en de scholen hebben Kennisnet ook flink onderschat. nlTree krikt zijn rapportcijfers op en mag dan alsnog over.

Kennisnet-provider nlTree kan deze week naar huis met een zeer matig rapport. Voor geen enkel vak een zeven of hoger, wel een paar vijven en een vier. De slechte vakken op het rapport zijn communicatie, onderhoud en techniek. Net als bij een matig presterende leerling moeten ook hier de ouders en onderwijzend personeel bij zichzelf te rade. nlTree moet het komende jaar met een beter rapport komen omdat dan het contract met de minister afloopt en de scholen in principe vrij zijn om over te stappen naar een ISP in de markt.
De scholen klagen dat ze met name tijdens de voorbereiding op de aansluiting en tijdens de implementatieperiode nergens van op de hoogte waren. Ze wisten vaak niet welke verbinding er zou worden aangelegd en wie wanneer de klus kwam uitvoeren. Nog erger was dat de ICT-verantwoordelijke op de scholen nauwelijks wist wat er van hem verwacht werd.
Na de aansluiting melden de scholen nogal wat storingen, weliswaar volgens de Nipo-onderzoeker niet meer dan op een locatie met intensief internetgebruik verwacht mag worden, maar de afhandeling laat veel te wensen over. Als laatste de techniek: een groot deel van de scholen geeft aan dat de bandbreedte niet voldoende is voor het volgend schooljaar.
Met name in het voortgezet onderwijs scoorde nlTree slecht. Volgens Aad van der Drift van de Stichting Gebruikersgroep Kennisnet VO die opdracht gaf voor de enquête, komt dat vooral omdat die scholen al langer aangesloten zijn. “Het netwerk wordt steeds intensiever gebruikt, er worden meer pc’s op aangesloten dan loop je dus eerder tegen problemen en capaciteitsgrenzen aan.”
Uit de enquête blijkt dat de oorzaak van de helft van de gemelde storingen binnen het eigen netwerk ligt. Hoewel het percentage in het VO niet zo hoog ligt als in het basisonderwijs, waar bijna de helft van de ICT-coördinatoren aangeeft niet in staat te zijn om de storingen te kunnen analyseren, ontbreekt het veertien procent van de VO-scholen aan kennis en middelen om die problemen aan te pakken. “Dat is eigenlijk ook een gevolg van gebrekkige communicatie”, meent Van der Drift. “Ineens ziet een systeembeheerder iemand binnenkomen met een doos en een kabel en dan wordt hij geacht een TCP/IP-netwerk uit te rollen, terwijl hij alleen ervaring heeft met Novell-netwerken.”
Het beheer binnen de scholen is een structureel probleem. De ICT-coördinatoren, met name in het PO zijn dat vaak docenten, komen tijd en kennis te kort. Daar ligt duidelijk de oorzaak van een deel van de ergernis en ontevredenheid als het gaat om storingen en klachten. Dat mag vooral het ministerie zich aanrekenen, dat de benodigde mankracht en middelen onderschat heeft. Ook bedrijfsdirecteur Evert Romeyn van nlTree wijst voorzichtig op die conclusie uit de enquête: “Het rapport maakt duidelijk dat de helft van de problemen buiten onze beheerssfeer ligt.”

Verbeteringsslag
Het Nipo-rapport heeft overigens betrekking op de periode tot eind maart. nlTree heeft volgens Romeyn in april een verbeteringsslag ingezet. Van der Drift erkent dat. “Ik hoor van verschillende scholen dat de dienstverlening structureel verbetert.”
Romeyn steekt ook de hand in eigen boezem. “Het verleden kunnen we niet meer rechtzetten, maar vanaf 1 april worden alle storingsmeldingen en klachten op ‘ticket’-niveau gevolgd, niet alleen bij de servicedesk maar ook diep in de organisatie. De meldingen worden ook allemaal nagebeld door een extern bureau, zodat we in kaart kunnen brengen of ze goed zijn afgehandeld of dat er iets is blijven liggen.”
Ook de communicatie is volgens Romeyn onder handen genomen: “De uitrolprocedure bleek zeer complex. Daardoor liepen we in de communicatie steeds een fase achter. Maar dat is nu vrijwel achter de rug. We proberen nu duidelijkheid te geven over de dienstverlening die de scholen verwachten kunnen, dat voorkomt teleurstellingen.”
De prestatieverbetering die nlTree te zien geeft, komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het contract dat de scholen aan nlTree bindt, loopt eind volgend jaar af. Scholen en nlTree hebben er echter allemaal baat bij als de samenwerking verlengd wordt. De kabelaars, die samen nlTree vormen, kunnen de forse inkomsten uit het onderwijs nauwelijks missen. De scholen hoeven ook niet zo nodig over te stappen, omdat dat heel wat voeten in de aarde heeft en ze toch al krap in mensen en middelen zitten. Als nlTree de zaken een beetje op orde heeft, staat niets een verdere co-existentie in de weg, weet ook Van den Drift. “Als nlTree de kwaliteit die de scholen willen zelfs maar benadert, zullen de scholen zich wel drie keer bedenken voor ze overstappen.” De eerste stappen zijn gezet, ook met de bandbreedte, zegt Romeyn. “Begin volgend jaar wordt de capaciteit van de kleinste contracten verhoogd van 128 naar 256 en van 256 naar 384 kilobits per seconde. Voor de grotere scholen zijn nog geen concrete plannen, maar we gaan op individueel niveau wel kijken of de bandbreedtes nog voldoende zijn.”
Meer capaciteit kost natuurlijk wel wat meer, net als professioneel beheer, maar als de overheid daar nu mee over de brug komt, gaat nlTree toch nog over…met de hakken over sloot.

BRON Automatiseringgids

This entry was posted in NL-tree and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.